Partner

10 maart 2023

Training & Opleiding

Brandoefeningen binnen de cybersecurity

Sommige organisaties oefenen al, voor andere organisaties nog niet: red, blue en purple teaming. Ze draaien om oefeningen, simulaties en testen. Dit wordt ook wel de binnen cybersecurity genoemd omdat het allemaal methoden zijn om de effectiviteit van de beveiligingsmaatregelen, plannen en strategieën van een organisatie te evalueren. In dit artikel wordt elk begrip verder toegelicht.

Red team zegt het misschien al: er is iets belangrijks aan de hand. Red teaming houdt namelijk in dat een bedreiging of aanval op een organisatie wordt gesimuleerd. Hierbij worden dezelfde tactieken, technieken en procedures gebruikt die bij een echte aanval ook worden gebruikt. De bedoeling van red teaming is het vinden van kwetsbaarheden en zwakke punten in de verdediging van een organisatie die door een aanvaller kunnen worden uitgebuit. Red teaming kan worden gedaan door een team van Cyber4Z.

Dan hebben we blue teaming. Dit gaat dan om het verdedigen tegen een aanval, zowel gesimuleerd als echt. Hierbij is het de bedoeling om kwetsbaarheden en zwakke punten te identificeren en te verminderen in de verdediging van een organisatie. Blue teaming houdt in dat er gemonitord wordt op potentiële bedreigingen, het reageren op incidenten en het implementeren van beveiligingsmaatregelen om de aanvallen te voorkomen. Blue teaming en red teaming vinden los van elkaar plaats om de verdediging te testen. Wanneer red- als blue teaming wordt uitgevoerd, dan spreek je van purple teaming.

Purple teaming: een combinatie van red- en blue teaming
De naam zegt het al: purple teaming is een combinatie van zowel red als blue teaming. Er zijn gesimuleerde aanvallen en verdediging tegen die aanvallen. Het streven van purple teaming is om de algehele beveiligingsstatus van een bedrijf te verbeteren door de zwakte in beveiligingsprocessen- en procedures te identificeren en aan te pakken. Purple teaming kan verschillende aanpakken hebben, waaronder penetratietesten, reageren op incidenten en trainingen in beveiligingsbewustzijn.

Red teaming, blue teaming en purple teaming zijn allemaal waardevolle benaderingen om de beveiligingsstatus van een organisatie te versterken. Red teaming is gericht op het simuleren van aanvallen, blue teaming richt zich op het monitoren van bedreigingen en incidentrespons en purple teaming combineert beide door middel van penetratietesten, incidentrespons en training in beveiligingsbewustzijn. Door deze methoden te gebruiken, kunnen organisaties proactief optreden om kwetsbaarheden te identificeren en te verhelpen, waardoor hun verdediging tegen reële bedreigingen wordt versterkt. Kortom, deze benaderingen vormen samen een krachtig instrumentarium om de beveiliging van organisaties te verbeteren