13 oktober 2021

Transport & Logistiek

BRABANTSE SAMENWERKING OP IMPORT EN EXPORT VAN GOEDEREN

De bedrijvigheid en economie in Noord-Brabant groeien krachtig, maar staan tegelijkertijd onder druk. Door toenemende transportcomplexiteit in de import en export van goederen, slaan steeds meer bedrijven de handen ineen om goederen via Joint Corridors te vervoeren tussen Brabant en de Noordzeehavens op de binnenvaart en binnen Europa op het spoor.

BRABANDERS HELPEN ELKAAR VOORUIT MET HUN UITGEBREIDE NETWERK VAN OVERSLAGTERMINALS NAAR HET SPOOR EN WATER

Door de snelle opeenstapeling van mondiale én regionale ontwikkelingen, wordt de import en export van goederen flink verstoord. Het kost bedrijven dagelijks veel tijd, geld en kopzorgen om de logistieke eindjes aan elkaar te knopen. Reden voor steeds meer Brabantse ondernemers in transport, industrie en handel om de handen ineen te slaan. Zij ruilen hun wegtransport gedeeltelijk in voor innovatief en duurzaam multimodaal transport via de binnenvaart en het spoor. Rondom de 16 Brabantse overslagterminals bundelen ondernemers hun krachten en transportvolumes in zogenaamde ‘Joint Corridors’.

Een voorbeeld van een succesvolle Joint Corridor is de route tussen ’s-Hertogenbosch en de zeehavens van Rotterdam, Antwerpen en Moerdijk. Spierings Smart Logistics en Inlandterminal BCTN zijn de drijvende krachten achter deze corridor. Frank Bruurs, directeur van Spierings Smart Logistics: “Ons warehouse is direct gekoppeld aan de containerterminal. Zonder tussenkomst van een truck worden containers vanaf het schip meteen voor onze speciale docks geplaatst. Duurzamer kan het niet. Binnen enkele uren na aankomst van het schip, zijn de goederen gelost, gepalletiseerd en verzendklaar voor distributie naar de eindbestemming. Klanten zijn vaak stomverbaasd hoeveel tijdwinst en efficiency dit oplevert in hun supply chain.” Verstorende factoren in goederentransport

■Wereldwijde schaarste en verstoorde beschikbaarheid van transportcapaciteit in navolging van COVID-19.

■Toenemende personeels- en dus ook chauffeurstekorten.

■Noodzaak tot meebewegen met de schaalvergroting in de zeevaart voor het overeind houden van een efficiënte en betrouwbare aansluiting in de zeehavens.

■Urgentie voor belangrijke klimaatmaatregelen.

■Grootschalige en doorlopende vervangings- en renovatiewerkzaamheden van de wegeninfra door Rijkswaterstaat in de komende 10 jaar.

■Politieke instabiliteit en verschuivingen waarvan Brexit een voorbeeld is.

Extra aandacht voor MKB-bedrijven

Waar grootbedrijven, vanwege hun transportvolumes, meer vertrouwd zijn met de voordelen van multimodaal transport, ontbreekt deze kennis vaak bij MKB-bedrijven. “Aan Logistics Community Brabant de taak om hier verandering in aan te brengen”, zegt Frans van den Boomen, themamanager Multimodaal bij LCB. “Het is voor veel MKB-bedrijven onbekend dat zij eenvoudig en snel in hun eigen omgeving kunnen instappen op de binnenvaart of het spoor. Een MKB-er kan zich totaal laten ontzorgen met een betrouwbare en efficiënte transportoplossing. Precies op tijd de export- en import goederen ophalen en afleveren, aansluitend op de eigen bedrijfsoperatie, is ook voor MKB-bedrijven gewoon mogelijk. Net als tijdelijke tussenopslag, controles en een correcte afwikkeling van douanezaken. MKB-ers kunnen, met behulp van LCB, een testcontainer inzetten om zo kennis te maken met multimodaal transport’’.

Instapdag 27 januari 2022

Op 27 januari 2022 organiseren Spierings Smart Logistics en Inlandterminal BCTN een informatiemiddag voor MKB- en grootbedrijven. Met een rondleiding, uitleg over de Joint Corridors en de mogelijkheid om een testcontainer te boeken, worden op een laagdrempelige manier de voordelen van samenwerking in goederentransport aangeboden. Inschrijven kan al viawww.lcb.nu/agenda.