Partner

4 juni 2021

Training & Opleiding

Brabant leert

‘Van de nood een deugd maken.’ Dit gezegde past perfect bij het initiatief van de Provincie Noord-Brabant in het begin van de coronaperiode in maart 2020. Uitgangspunt was de gedachte: ’Wat kunnen we doen om te zorgen dat Brabanders zich juist nu blijven ontwikkelen?’ Dat was het begin van het platform Brabant Leert. Inmiddels hebben verschillende partijen zich enthousiast aangesloten en is Brabant Leert een feit. Hun missie? Alle Brabanders toegang geven tot meer informatie over het aanbod van onlinecursussen, trainingen en loopbaanadvies.


Peter van Ierland is werkzaam bij de Onderwijsgroep Tilburg en is verantwoordelijk voor Kennispact MBO Brabant. Kennispact draagt bij aan de matching van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt door samenwerking met het bedrijfsleven, met de overheid en met mbo-instellingen. “Voorafgaand aan het initiatief Brabant Leert heeft de provincie het Kernteam Economische Impact Corona opgezet. Hierin zaten de wethouders van de vijf grote steden, onderwijsinstellingen, vakbonden en werkgeversorganisaties. In dit Kernteam werden coronaproblemen en -oplossingen op provinciaal en gemeentelijk niveau besproken. Eén van die punten was op een gegeven moment de dreigende werkloosheid en gedwongen thuiszitten. Vanuit het Kernteam kwam toen het idee om gratis onderwijsaanbod in te richten om mensen thuis te ondersteunen in hun werk of bij het zoeken naar ander werk. Zo is Brabant Leert ontstaan en zijn er naast het reguliere onderwijs en regionale partijen als de leerwerkloketten, ook private partijen bij betrokken.”

Alle Brabanders toegang geven tot meer informatie met een groot aanbod van onlinecursussen, trainingen en loopbaanadvies

Paul Schrama is de oprichter van Edubookers, een onafhankelijk boekingsplatform met opleiders en trainingen voor werkgevers en werknemers. “Wij zijn één van die private partijen. Toen vorig jaar corona toesloeg, merkte je dat iedereen enorm zoekende was. We hadden geen idee wat ons te wachten stond. De provincie voerde een ambitieuze groeikalender, maar hoe zou de toekomst eruitzien? De provincie kwam meteen in actie door leercontent aan te bieden via Brabant Leert. Over ondernemerschap gesproken! Het ging echt razendsnel. Aanvankelijk werden alle cursussen en trainingen gratis aangeboden op Brabant Leert. Nu gaan we dit platform verder professionaliseren, zodat het dé plek wordt voor werkenden en werkzoekenden, voor werkgevers en voor degenen die hun positie op de arbeidsmarkt willen verbeteren. En op termijn voor alle Brabanders die zich willen blijven ontwikkelen.”

Het is belangrijk dat ook werkgevers de weg weten te vinden naar Brabant Leert

Peter: “Het initiatief was spontaan, maar inmiddels ligt er een serieus plan onder Brabant Leert. Zo zal het aanbod van scholing aansluiten op de krimp- en groeisectoren in de regio’s. Gegevens die we krijgen van de arbeidsmarktregio’s en de brancheorganisaties. Zo is er bijvoorbeeld het project ‘Van Bank naar Bouw’ met bijbehorende opleidingen. We zullen de kansrijke sectoren ontsluiten met een passend aanbod. Nederland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen: de energietransitie, digitalisering en toegankelijke gezondheidszorg. Techniek is de sleutel om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Denk aan duurzame woningen, smart homes en robotisering. De technische installatiebranche staat te springen om nieuwe mensen. Van technisch specialist tot projectleider, van klantenservicemedewerker tot opleider. Binnen deze sector is er altijd een toekomst.


“Het is belangrijk dat ook werkgevers de weg weten te vinden naar Brabant Leert”, meent Paul. “Nu is het platform vooral werknemersgericht, maar voor werkgevers is het thema Leven Lang Ontwikkelen minstens zo belangrijk. In de nabije toekomst gaat Brabant Leert zich daarom ook meer richten op het ondersteunen van werkgevers. Aangezien er een behoorlijke krapte is op de arbeidsmarkt, is het voor werkgevers belangrijk om hun personeel technisch en inhoudelijk arbeidsfit te houden door bij- en omscholing. En die gaan wij aanbieden.”


Peter: ”Wat er typisch Brabants is aan Brabant Leert? De provincie heeft een initiërende en stimulerende rol gespeeld. Het tempo waarin dit platform vervolgens tot stand is gekomen en de manier waarop publieke en private partijen samenwerken, dat is vrij uniek. Dat mag je typisch Brabants noemen!


Provincie Noord-Brabant

Brabant Leert is een initiatief van: de Provincie Noord-Brabant, Leren en Werken, VNO-NCW Brabant Zeeland, Edubookers, Skillstown, FNV, CNV, Noordoost Brabant Werkt, Midpoint Brabant, Brainport Eindhoven, West-Brabant werkt aan morgen, Regio Helmond/de Peel, het Kennispact MBO, Fontys, Avans, HAS, BUas, Tilburg University en TU/e