Partner

7 april 2022

Zeeland

Blik op de toekomst legt pijn Zeeuwse werkgevers bloot

Zeeland kent een zeer krappe arbeidsmarkt. Vooral werkgevers in de branches techniek, chemie, zorg en ICT kampen al lang met personeelstekorten. Het project Blik op de Toekomst geeft zicht op de effecten van corona op de personele behoefte, visie en aanpak van Zeeuwse werkgevers. 

PIJN

De afgelopen maanden ging Chantal de Jonge, projectleider Blik op de Toekomst van VNO-NCW Zeeland, over dit onderwerp in gesprek met vijftig werkgevers in de regio. Chantal: ‘Zonder uitzondering waren het interessante gesprekken die ons goed inzicht geven in de pijn van ondernemers als het gaat om tekorten op de arbeidsmarkt, aansluiting van onderwijs op de behoeften van het bedrijfsleven en de samenwerking met de publieke partners zoals gemeenten en UWV. Het leverde ook concrete input op voor onze regionale en landelijke lobbyactiviteiten.’Daarnaast konden we verschillende werkgevers verder helpen door als bruggenbouwer op te treden richting de publieke sector. Want alleen met een goede samenwerking kunnen we alles uit de kast trekken om zoveel mogelijk vacatures in te vullen.’

DOOR EEN ANDERE BRIL KIJKEN

Het is goed om te zien dat veel werkgevers ondernemerschap tonen en inventief zijn. Dit leidt vaak tot een bredere blik en andere aanpak. Zoals processen anders inrichten waardoor je wél kansen kunt bieden aan zij-instromers en mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Ook innovatieve automatiseringsprojecten en meer aandacht voor zaken als interne doorstroming, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van medewerkers dragen bij aan het binden en boeien van personeel. Het is de basis van goed werkgeverschap, wat jouw merk als werkgever ten goede komt. En met een solide merk trek je weer nieuw talent aan.

‘Waar werkgevers het voorheen voor het zeggen hadden bij de werving van personeel, is deze situatie volledig en over de gehele linie gedraaid. Employer branding is tegenwoordig het toverwoord. De inzet van nieuwe communicatiemiddelen is met name succesvol wanneer je ook de eigen medewerkers als ambassadeurs inzet.’ 

Klik hier om het bericht op de website van VNO-NCW Brabant/Zeeland te bekijken.