16 augustus 2022

Leisure & CultuurTransport & Logistiek

Belangrijke stap gezet in besluitvorming rondom ILS op Eindhoven Airport

De behoefte van Eindhoven Airport en haar gebruikers om een hogere categorie Instrument Landing System (ILS) aan te leggen, wordt meegenomen in de aanbesteding voor de komende renovatie van de start- en landingsbaan van Vliegbasis Eindhoven. Defensie en Eindhoven Airport hebben hierover een principeakkoord bereikt.

Eindhoven Airport maakt gebruik van de start- en landingsbaan op de militaire luchthaven Eindhoven. Het nieuwe ILS, categorie III, maakt het mogelijk dat vliegtuigen in de meeste gevallen ook bij (zeer) dichte mist kunnen landen/starten op/vanaf Eindhoven Airport. Door het nieuwe ILS krijgt het vliegverkeer fors minder hinder door mist.

Defensie neemt de hogere categorie ILS mee in de aanbesteding voor het groot onderhoud aan de start- en landingsbaan dat gepland staat voor 2025. Reden hiervoor is dat de baan net zoals bij groot onderhoud opengebroken moet worden. Bij een categorie III ILS wordt namelijk in de start- en landingsbaan extra verlichting gelegd waardoor vliegverkeer deze dan dus niet kan gebruiken. Door de aanleg van het nieuwe ILS te combineren met het groot onderhoud hoeft de baan maar één keer te worden opengebroken. Op basis van de te zijner tijd te ontvangen offertes na aanbesteding vindt definitieve besluitvorming over de hogere categorie ILS plaats.

Het ILS is een radionavigatiesysteem dat piloten gebruiken om te landen. Met behulp van het ILS kan een precisienadering van de landingsbaan worden uitgevoerd. Bij een categorie III ligt er ook verlichting in de start-en landingsbaan. Het ILS kent drie categorieën (waarbij categorie IIIB de meest uitgebreide is). Op luchthavens met deze categorie ILS kan worden geland zonder dat er zicht is op de baan. Eindhoven Airport beschikt momenteel over een ILS categorie I. Op Eindhoven Airport hebben piloten minimaal 550 meter zicht op de landingsbaan nodig om te mogen landen.