Ga terug

13 september 2019

Zorg en Welzijn

Baarmoederhalskanker de wereld uit

Eindhoven, 13 september 2019 | Gynaecoloog-oncoloog Ruud Bekkers van het Catharina Ziekenhuis gaat zich als hoogleraar inzetten om baarmoederhalskanker de wereld uit te krijgen. Bekkers bekleedt sinds kort aan de Universiteit Maastricht de leerstoel ‘preventie gynaecologische kanker, in het bijzonder (pre) maligne cervixpathologie’. Volgens de kersverse professor moet het mogelijk zijn om in 2040 geen nieuwe gevallen van baarmoederhalskanker in Nederland meer te hebben. Met zijn aanstelling in Maastricht kan hij zijn onderzoeken naar preventie van baarmoederhalskanker nog verder uitbouwen.

Vaccineren en screenen

Al meer dan 20 jaar zet Bekkers zich in om baarmoederhalskanker
te voorkomen door zich sterk te maken voor de HPV-vaccinatie en daarnaast meer
aandacht te vragen voor de screening van vrouwen op deze vorm van kanker. “De
laatste decennia zijn er weinig verbeteringen geboekt in de overleving van
diverse soorten gynaecologische kanker, terwijl de mogelijkheden tot preventie
zijn toegenomen. Dus juist bij het voorkomen van gynaecologische kanker zie ik
mogelijkheden. Dat moet verder uitgebouwd worden in Nederland. Daar ga ik me
als hoogleraar hard voor maken door onderzoek te verrichten zodat er een
wetenschappelijk bewijs is voor preventieprogramma’s.”

Eierstokkanker

Bekkers richt zich daarbij niet alleen op baarmoederhalskanker.
Ook het voorkomen van eierstokkanker heeft zijn aandacht. “Daar willen we door
middel van onderzoeken risicogroepen gaan identificeren, zodat zij beschermende
maatregelen kunnen treffen. “Eierstokkanker kan bijvoorbeeld voorkomen worden
door preventief de eileiders te verwijderen. Als een gezin voltooid is, kan dat
voor bepaalde risicogroepen een reële optie zijn.”

Voorkomen van bijwerkingen

Het voorkomen van bijwerkingen van kankerbehandelingen is in de
leerstoel van Bekkers het derde belangrijkste aandachtspunt. “Denk dan aan een
baarmoeder-sparende-operatie bij baarmoederhalskanker. Of het voorkomen van
grote littekens door ook complexe ingrepen door middel van een kijkoperatie uit
te voeren. In het Catharina Ziekenhuis zijn we op dat gebied koploper. Hier
wordt waar mogelijk altijd, dus ook bij complexe gynaecologische operaties,
door middel van een kijkoperatie geopereerd. Het gebruik van robotchirurgie
wordt daarbij steeds belangrijker.” Bekkers heeft daar in zijn tijd als
gynaecoloog aan de RadboudMC al veel ervaring mee opgedaan. De komst van een
operatierobot eerder dit jaar in het Catharina Ziekenhuis versterkt die
zienswijze. Daarnaast doet Bekkers onderzoek naar alternatieve behandelopties
met op termijn minder schadelijke bijwerkingen.

Nauwe samenwerking

Bekkers is de 12de hoogleraar van het Catharina Ziekenhuis.
“Deze leerstoel verstevigt de nauwe samenwerking tussen het Maastricht UMC+ en
het Catharina Ziekenhuis. Het past binnen de bestaande samenwerking op
gynaecologisch oncologisch gebied in dit gedeelte van het land. De
universiteiten van Nijmegen en Maastricht en het Catharina Ziekenhuis werken al
enkele jaren nauw samen om vrouwen met kanker aan de geslachtsorganen de beste
behandeling te kunnen bieden. Het Catharina Ziekenhuis is voor Brabant en
Noord-Limburg hét centrum waar vrouwen met complexe vormen van gynaecologische
kanker worden geopereerd.

Naast Bekkers zijn ook oncologisch-chirurg Ignace de Hingh,
chirurg-oncoloog Harm Rutten, longarts Frank Smeenk, dermatoloog Peter Steijlen
en vaatchirurg Joep Teijink hoogleraar aan de Universiteit Maastricht.
Cardioloog Lukas Dekker, vaatchirurg Marc van Sambeek, oud-cardioloog Nico
Pijls, klinisch chemicus Volkher Scharnhorst en oud-intensivist-anesthesioloog
Erik Korsten zijn als hoogleraar verbonden aan de Technische Universiteit
Eindhoven. Gynaecoloog Dick Schoot is professor aan de Universiteit van Gent in
België.

Gerelateerd