Ga terug

26 maart 2020

Transport & Logistiek

Autovandalisten zeer actief in Noord-Brabant

Lichte daling in Tilburg en Breda

Hilversum, 26 maart 2020 - De politie registreerde over heel 2019 in totaal 34.340 gevallen van autovandalisme in Nederland; een stijging van 4,7 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Na Zuid- en Noord-Holland kent Noord-Brabant, van alle provincies, de meeste gevallen van autovernieling. In Brabant werden 5.350 autovernielingen geregistreerd, een stijging van 1,5% ten opzichte van 2018. Dit en meer blijkt uit een analyse van Independer, dat -op basis van recente politiecijfers- het aantal geregistreerde autovernielingen in Nederland in kaart bracht.

Trendbreuk in ontwikkeling autovandalisme

Het aantal gevallen van autovandalisme is het afgelopen jaar gestegen. Dit is opmerkelijk want het aantal vernielingen aan auto’s nam in eerdere jaren juist af. Afgelopen jaar was er in 127 gemeenten ook sprake van een afname, maar in 175 gemeenten nam het aantal registraties juist toe. In 53 gemeenten bleef het aantal registraties in 2019 gelijk.

Ontwikkelingen in Brabant

In Zuid-Holland (7.855), Noord-Holland (5.830) en Noord-Brabant (5.350) werden afgelopen jaar (net als in 2018) de meeste gevallen van autovandalisme geregistreerd.

In Brabant werden afgelopen jaar 5.350 gevallen van autovandalisme geregistreerd. Dit waren er 80 meer dan in 2018, waardoor sprake is van een stijging van ‘slechts’ 1,5 procent.

Vooral de grotere steden zorgen voor het relatief hoge aantal autovernielingen in Brabant. Zo zorgen Eindhoven (680), Tilburg (605), Breda (485), Den Bosch (395) al voor ruim 40 procent van alle autovernielingen in de provincie.

Gemeentelijke verschillen

Top 10 gemeenten met meeste geregistreerde gevallen van autovandalisme:

  • Rotterdam (1.615 registraties, 80 minder dan in 2018)

  • Amsterdam (1.565 registraties, 100 minder dan in 2018)

  • Den Haag (1.445 registraties, 185 meer dan in 2018)

  • Utrecht (970 registraties, 185 meer dan in 2018)

  • Eindhoven (680 registraties, gelijk gebleven aan 2018)

  • Tilburg (605 registraties, 25 minder dan in 2018)

  • Arnhem (540 registraties, 150 meer dan in 2018)

  • Groningen (510 registraties, 40 minder dan in 2018)

  • Breda (485 registraties, 40 minder dan in 2018)

  • Nijmegen (420 registraties, 30 meer dan in 2018)

Alleen allrisk-dekking dekt autovandalisme

Automobilisten die een autoverzekering afsluiten, kunnen kiezen uit drie dekkingen: WA, beperkt casco en volledig casco (allrisk). Een WA-verzekering is een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering die schade vergoedt die bij een ander wordt veroorzaakt. Met de beperkt cascodekking is men verzekerd voor schade die bij anderen worden veroorzaakt, maar ook voor een aantal schades aan het eigen voertuig. Met een allrisk - of volledig cascoverzekering zijn mensen ook verzekerd voor schade aan de eigen auto. Alleen met een allrisk-pakket zijn Nederlanders gedekt tegen schade als de auto wordt vernield. Kijk bij Independer voor meer details over de volledig cascoverzekering.

Gerelateerd