Partner

9 maart 2021

Training & Opleiding

ASML en Spectrum Brabant starten gratis bijlesprogramma voor middelbare scholieren in Brainport Eindhoven

Samenwerking in de strijd tegen onderwijsachterstand

Als gevolg van de coronacrisis heeft een deel van de kinderen in Nederland een onderwijsachterstand opgelopen. Met de start van het gratis bijlesprogramma Eerlijke kansen slaan technologiebedrijf ASML en centrum voor zorg en onderwijs Spectrum Brabant de handen ineen om die achterstand aan te pakken.

Eerlijke kansen is in februari 2021 van start gegaan als pilot. In de pilot koppelde Spectrum Brabant 10 medewerkers van ASML, die hun kennis van vakken in het voortgezet onderwijs vrijwillig willen delen, aan 10 leerlingen in het middelbaar onderwijs. Het enthousiasme onder medewerkers bij ASML is groot en er hebben zich inmiddels tientallen vrijwilligers aangemeld. ASML en Spectrum Brabant willen het programma vanaf maart 2021 opschalen met de ambitie om dit jaar tenminste 400 uur bijles te verzorgen.

Janneke Snoeijen, programma manager community engagement Educatie bij ASML: “Onderwijs is erg belangrijk voor ons als kennisbedrijf. We zien dat onderwijsachterstanden sneller groeien door de coronacrisis, zeker bij kwetsbare leerlingen. Met dit programma helpen we om dat gat te dichten. Alle kinderen verdienen een eerlijke en gelijke kans in het middelbaar onderwijs.”

Het aanbod van ASML en Spectrum Brabant is er voor alle leerlingen die een achterstand hebben opgelopen ten gevolge van een diversiteit aan factoren. Leerlingen kunnen niet rechtstreeks aangemeld worden maar worden verwezen door scholen, hulpverlenende en/of sociale instanties die kwetsbare kinderen en jongeren in beeld hebben. Een bijlesreeks start met een intake- en kennismakingsgesprek, waarna maximaal 6 online bijlessen volgen. Bijlessen dekken verschillende vakken en niveaus van het voortgezet onderwijs en kunnen in het Nederlands of in het Engels worden gegeven. De bijlessen worden gratis aangeboden.

Chantal Drossaert, projectmanager bij Spectrum Brabant: “Onderwijsachterstand kan door verschillende oorzaken ontstaan, maar wordt nu verergerd door de coronacrisis. Wij zijn enorm trots dat onze samenwerking met ASML tot dit mooie project geleid heeft. Wij hopen dat andere organisaties en bedrijven geïnspireerd raken. Alleen samen hebben we de slagkracht om de onderwijsachterstand inNederland aan te pakken.”

Voor meer informatie over dit programma: https://www.spectrumbrabant.nl/eerlijke-kansen.

Over ASML

ASML is een toonaangevende fabrikant van machines voor chipproductie. Klanten gebruiken onze technologie om de functionaliteit van hun chips te verhogen en de productiekosten te verlagen. Dat zorgt ervoor dat chiptechnologie kan worden toegepast in allerlei nieuwe producten en diensten. Zo dragen we bij aan innovatie in sectoren als de gezondheidszorg, energie, mobiliteit en entertainment. ASML in een internationaal bedrijf met meer dan 60 kantoren in 16 landen. We hebben meer dan 28.000 medewerkers. Ons hoofdkwartier bevindt zich in Veldhoven.

Over Spectrum Brabant

Spectrum Brabant helpt mensen om sterk en stevig in hun schoenen te staan. Spectrum richt zich op kinderen en jongeren met een achterstand of uitdagingen op het gebied van onderwijs en/of zorg. Het vergroten van de zelfstandigheid en weerbaarheid staat voorop met diensten zoals professionele studiebegeleiding en weerbaarheidstrainingen. Om het aanbod toegankelijk te maken voor alle inkomens werkt Spectrum zoveel mogelijk met tarieven naar draagkracht en zelf gecreëerde subsidieplaatsen.