2 november 2021

Food (agri)

Agrifoodpluim voor Duinzuivel: kaas met een sterk verhaal

De Duinzuivel Coöperatie in de Loonse en Drunense Duinen krijgt van de provincie Noord-Brabant een Agrifoodpluim. Veertien melkveehouders hebben daar de handen in elkaar geslagen om een beter verdienmodel te ontwikkelen voor hun melk, ze laten er onder een gezamenlijke noemer kaas van maken: Brabants Duingoed.

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede Welvaart: “De Duinboeren zijn een mooi voorbeeld van de meerwaarde die het oplevert als je samenwerkt. Zij hebben samen een verdienmodel ontwikkeld dat niet alleen goed is voor de eigen inkomsten, maar ook beter voor het dierenwelzijn en bovendien bijdraagt aan de Brabantse natuur. De vernieuwende, toekomstbestendige aanpak van deze melkveehouders is voor ons meer dan genoeg reden om hen de Agrifoodpluim te overhandigen”

Dierenwelzijn en landschap

Deze nieuwe aanpak brengt allerlei voordelen met zich mee. Coöperatievoorzitter Mari van Drunen: "Voor de koeien is deze aanpak prettig, want zij staan niet langer op stal." Hij heeft ze voor het eerst in tien jaar van stal gehaald: “Dit is stukken beter voor het welzijn van de dieren.” Met de opbrengst verdienen deze boeren bovendien een betere boterham én ze gebruiken die deels om de bestaande landschapselementen op en rond hun bedrijven in stand te houden en nieuwe te creëren. De boeren kijken samen met burgers wat ze kunnen gaan doen voor het landschap. Denk aan bloemenranden en kruidenrijk grasland. Ook leent dit concept zich om gras en koeien als fraai en (oer-Brabants!) landschapselement te behouden in de schil buiten het Duingebied.

Barsten van de energie

Wat de oprichting van een eigen coöperatie ook nog heeft bewerkstelligd, is dat deze veertien boeren barsten van de energie. "Er is niets zo leuk als een eigen product op de markt brengen," zegt Mari van Drunen. "Het geeft ontzettend veel voldoening om te zien hoe klanten erop reageren. Daar zijn wij trots op. Onze kazen zijn in de directe omgeving te krijgen bij kaasautomaten, streekwinkels, supermarkten, horecagelegenheden, enzovoort. De reacties van de mensen in de omgeving zijn hartverwarmend. Zij snappen als geen ander waar deze melk vandaan komt, zij kennen het verhaal van deze melk en de kaas. We willen dat alle inwoners van dit gebied ambassadeurs worden."

Verdienmodel voor langere termijn

Een belangrijk kenmerk van de coöperatie is dat deze getuigt van vooruitdenken. “Er komt veel af op ons als jonge boeren,” zegt de 24-jarige Sander Vermeer uit Biezenmortel (85 koeien). “De Duinzuivel Coöperatie geeft mij meer vertrouwen in de toekomst, omdat ik ervan overtuigd ben dat we een verdienmodel aan het ontwikkelen zijn voor de lange termijn. Boeren willen best veranderen, als we maar een perspectief hebben. Dat hebben we nu.”

Agrifoodpluim

De Agrifoodpluim wordt uitgereikt aan innovatieve ondernemers die bijdragen aan een landbouw- en voedselsysteem dat slim waardevol, circulair en verbonden is. De visie die ook in het conceptbeleidskader Landbouw en Voedsel staat beschreven. Elies Lemkes-Straver: “Goed voorbeeld, doet volgen. Daarom vinden we deze pluim van belang en hebben we Joris Petterson van E-waste Arcades gevraagd een unieke fysieke pluim te ontwerpen die deze waarden onderschrijft. Deze nieuwe Agrifoodpluim is gemaakt van zes materialen op basis van reststromen en innovaties uit de sector.”