Partner

5 juli 2022

Training & Opleiding

Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant: ambities realiseren door samenwerking

Afzonderlijke gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijven kunnen veel  bereiken. Maar als ze samenwerken in de realisatie van hun ambities, kunnen ze sneller verder komen. Dat was de onderliggende gedachte om in 2018 de Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant in het leven te roepen. Nu vier jaar later zijn de ambities al voor een groot deel waargemaakt. De Agenda werkt als een katalysator om partijen die normaliter lastig met elkaar in contact komen, aan elkaar te verbinden. Zo zorgen zij samen voor goed opgeleide mensen, die een plaats vinden in de West-Brabantse arbeidsmarkt en maatschappij. Naast aansprekende voorbeelden op het podium vormden de nieuwe regionale uitdagingen de leidraad voor de jaarlijkse conferentie van 30 juni. 

100
De afgelopen jaren zijn al zo’n 100 projecten opgestart. Alle hebben een verbinding met een (v)mbo- en / of hbo-opleiding, waarbij studenten intensief worden betrokken. Projectmanagers Thijs Bruijns en Marcel Kesselring lichtten 2 icoonprojecten uit: Urban Living Lab Breda en TAIT. De laatste is wereldleider in theatertechniek, die investeert in samenwerking. Dat doet ze met Siemens Digital Industries, podia én de beroepsopleiders om een compleet nieuwe vorm van techniekonderwijs in de regio te realiseren. De vernieuwde vorm is tot stand gekomen op verzoek van het (regionale) bedrijfsleven.

Energietransitie, zij-instromers en learning communities
De Agenda volgt inmiddels ook de belangrijke transities, waaronder de energietransitie. Ambassadeur Avans Hogeschool sloot eind vorig jaar met een aantal techniekorganisaties een pact om het tekort aan technisch opgeleid personeel tegen te gaan. De onderwijsinstelling helpt hiermee het tempo van de energietransitie te versnellen. 

Met de Academie Associate Degrees wordt bekeken hoe de zij-instroom kan worden verhoogd, om ook meer oudere werknemers enthousiast te maken voor de branche.

Op het gebied van toegepaste technologie en artificial intelligence werken de drie instellingen BUas, Avans en Curio nauw samen aan de inrichting van learning communities.

Wat maakt de Beroepsagenda zo bijzonder? 
Rob Neutelings, voorzitter van de Agenda en Curio is onverminderd positief over de effecten van de Agenda: “Onze Agenda Beroepsonderwijs was de eerste in Nederland. Dat overheden, bedrijven en onderwijs elkaar op deze manier weten te vinden, en dat we partijen bij elkaar weten te brengen, maakt me trots. Maar nog trotser ben ik als het lukt om in de praktijk samen het verschil te maken. Door mensen op te leiden voor de arbeidsmarkt van morgen. Die ambitie enthousiasmeert me om samen met mijn mede-ambassadeurs van het v(mb)o, hbo, de 16 gemeenten en VNO-NCW deze beweging voort te zetten.”

In die woorden krijgt hij bijval van de andere ambassadeurs/bestuurders. Maar wat maakt de Agenda zo bijzonder? Volgens Jacomine Ravensbergen van Avans zit dat vooral in de unieke en vlotte samenwerking tussen bedrijfsleven, en de beroepsopleidingskolom vmbo-mbo-hbo. “We doen samen proactief wat aan het tekort aan geschoold personeel. Vaak multilevel en interdisciplinair. Talent opleiden is één, maar de context is zeker zo belangrijk. Dus huisvesting, infrastructuur, arbeidsmarkt, etc. Samen daaraan werken geeft een synergie effect.” 

Ellen Kroese, voorzitter van VNO-NCW Brabant Zeeland, is het daarmee eens. Zij benadrukt dat Leven Lang Ontwikkelen een must is voor elke medewerker, maar ook voor alle werkgevers. Ook Inge Vossenaar (directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs OCW) en Martijn van Gruijthuijsen (gedeputeerde Provincie Noord-Brabant) gaven hun visie op het belang van sterk beroepsonderwijs voor de arbeidsmarkt en de regio West-Brabant. De ambassadeurs van de Beroepsagenda bekrachtigden de nieuwe ambities voor de komende 4 jaar in ‘versie 2.0’ met hun handtekening. Samen gaan ze voor sterk beroepsonderwijs in de regio.