7 september 2022

ZeelandInnovatie & Duurzaamheid

Aanvragen subsidie voor innovaties in de landbouwsector vanaf 15 september weer mogelijk

Vanaf donderdag 15 september is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor de regelingen ‘POP3+ Fysieke Investeringen Water’ en ‘POP3+ Fysieke Investeringen 2022’. Beide subsidieregelingen staan dan open tot en met 31 oktober, 17:00 uur en richten zich op innovaties in de landbouwsector. In totaal is er €6 miljoen subsidie beschikbaar, voor elke regeling € 3 miljoen.

POP3+ Fysieke Investeringen Water
Met deze regeling wil de provincie Zeeland haar landbouwers stimuleren om te investeren in duurzaam waterbeheer op hun bedrijven. Binnen deze regeling kan er bijvoorbeeld worden geïnvesteerd in klimaat adaptieve drainage, ondergrondse wateropslag en waterbesparende beregeningsinstallaties. De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, volksgezondheid en biodiversiteit.

POP3+ Fysieke Investeringen 2022
Deze regeling is vooral bedoeld om de aanschaf van modernere installaties en machines te stimuleren, waarmee de Zeeuwse landbouwers hun positie op gebied van innovatie en modernisering in duurzaamheid kunnen versterken. Er kan onder andere worden geïnvesteerd in robots voor duurzame onkruidbestrijding, elektrische- of waterstof aangedreven machines en beslissingsondersteunende systemen voor in de land- en tuinbouw. Ook deze modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, volksgezondheid en biodiversiteit.

Informatievideo beschikbaar
Er zijn veel verschillende voorwaarden waaraan een subsidieaanvraag moet doen. We hebben daarom in samenwerking met RVO een informatievideo opgenomen. Deze is voor iedereen te bekijken op ons YouTubekanaal. In deze video is naast een overzicht van de voorwaarden ook informatie te vinden over hoe een aanvraag ingediend kan worden.

Bekijk de informatievideo

Meer over POP3+
POP staat voor PlattelandsOntwikkelingsProgramma en is het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. Het derde programma, POP3, is bedoeld voor het stimuleren van milieuvriendelijke manieren van produceren waarbij de landbouw wel concurrerend blijft. POP3 is met twee jaar verlengd en geldt totdat de nieuwe GLB-periode (Gemeenschappelijk LandbouwBeleid) ingaat in 2023.