21 april 2022

Transport & Logistiek

Aantal WW-uitkeringen daalt verder, toenemend tekort in transport en logistiek

n maart 2022 werden in Noord-Brabant 28.070 WW-uitkeringen verstrekt. Dat is een daling van 1,4% in vergelijking met de maand ervoor. De krapte op de arbeidsmarkt blijft daarmee onverminderd groot. Ook op de arbeidsmarkt voor transport en logistieke beroepen neemt de spanning toe. Er is met name veel vraag naar vrachtwagenchauffeurs. Onder meer als gevolg van ontgroening en vergrijzing blijft de arbeidsmarkt in de sector de komende kwartalen naar verwachting krap. Wel zijn er de nodige onzekerheden in de verwachtingen over de wereldhandel en economische groei. Dit kan van invloed zijn op het verdere herstel van de sector transport en logistiek.

In maart 2022 daalde het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant ten opzichte van februari 2022 met bijna 400. De afname in maart (-1,4%) was iets kleiner dan de landelijke afname (-1,9%). De afname was het sterkst in de sectoren horeca en catering (-7%) en cultuur (-6%).

Aandeel 50-plussers in WW neemt toe
In het afgelopen jaar is het aantal WW-uitkeringen sterk gedaald. In de meeste maanden was de sterkste daling zichtbaar onder jongeren tot 27 jaar, met name omdat jongeren vooral op basis van flexibele contracten werken in sectoren als de horeca en detailhandel. Door de versoepelingen vonden jongeren over het algemeen ook weer snel werk. Omdat jongeren relatief vaak op tijdelijke basis werken, worden zij tegelijkertijd ook vaak het eerst geraakt. Dat was aan het begin van de coronacrisis zo, maar bijvoorbeeld ook in december 2021, toen het aantal WW-uitkeringen tijdelijk toenam. In die maand nam bijvoorbeeld het aantal WW-uitkeringen onder jongeren tot 27 jaar in Noord-Brabant toe met 45%, ten opzichte van november 2021. Onder 50-plussers nam het aantal WW-uitkeringen in die maand toe met 6%.

In maart 2022 was echter de daling weer het sterkst voor jongeren (-3% ten opzichte van de maand ervoor). Voor zowel 27- tot 50-jarigen als 50-plussers daalde het aantal WW-uitkeringen met 1%. Jongeren profiteren dus vaak als eerste van economische groei. 50-plussers zijn weliswaar minder hard geraakt tijdens de coronacrisis, omdat zij relatief gezien vaker werken onder vaste contracten. Echter het aantal WW-uitkeringen voor 50-plussers daalt ook minder hard dan voor de andere leeftijdsgroepen. De bijgevoegde grafiek laat zien dat een groot deel van de WW-uitkeringen in Noord-Brabant wordt ontvangen door 50-jarigen of ouder. In maart 2022 ging 50% van het aantal WW-uitkeringen naar 50-plussers. Dit aandeel was in maart 2021 nog 46%.

Voor 50-plussers, en zeker 60-plussers, kan een nieuwe baan vinden een flinke uitdaging zijn. Zij worden door veel werkgevers over het hoofd gezien. Maar bij Bakkerij De Haas uit het Noord-Brabantse Haps hebben zij juist een streepje voor bij specifiek werk. Melanie van den Bergh van hun HRM-afdeling: “Voor ons zijn oudere werkzoekenden juist extra interessant als wij broodbezorgers nodig hebben. Voor het fysiek zware werk in de bakkerij zijn zij minder geschikt, maar die generatie heeft vaak precies wel de karaktereigenschappen die je nodig hebt om brood te bezorgen. De chauffeurs moeten betrouwbaar zijn, want zij worden verwacht om 4 uur ’s nachts aan hun route te beginnen. Daar is een bepaalde mentaliteit voor nodig. Dat geldt ook voor verantwoordelijkheidsgevoel en een flinke dosis zelfstandigheid, want er is nog niemand aanwezig in de winkels waar zij bezorgen. Als ik een chauffeur zoek, neem ik dus als eerste contact op met mijn contactpersoon bij UWV om te vragen of ze iemand hebben die in dat profiel past.”

Spanning in transport en logistiek groeit, meeste vraag naar vrachtwagenchauffeurs
De coronacrisis heeft een forse impact gehad op de sector transport en logistiek. Het personenvervoer is door de (internationale) reisbeperkingen daarbij veel harder getroffen dan het goederenvervoer. Het wegvervoer, de logistiek en de scheepvaart profiteerden al vanaf de zomer van 2020 van de opleving van de goederenconsumptie en de wereldhandel. Nu zo goed als alle coronamaatregelen in de meeste landen zijn opgeheven, heeft de sector als gevolg van het snelle herstel last van een groeiend personeelstekort.

In Noord-Brabant was er sprake van een verdubbeling van het aantal openstaande vacatures in de sector transport en logistiek in het vierde kwartaal van 2021, ten opzichte van het vierde kwartaal in 2020 (+101%). Aan het einde van het vierde kwartaal van 2021 stonden er in deze sector bijna 4.200 vacatures open in Noord-Brabant. De meeste openstaande vacatures in Noord-Brabant waren er in het vierde kwartaal van 2021 voor vrachtwagenchauffers binnenland (1.820), postbezorgers- en sorteerders (507) en bestelwagenchauffeurs (452). Tegelijkertijd is het aantal WW-uitkeringen in de sector transport en logistiek vanaf april 2021 fors gedaald. In maart 2022 werden er in de sector transport en logistiek in Noord-Brabant ongeveer 1.350 WW-uitkeringen verstrekt. Dat waren er in februari 2022 nog bijna 1.380. Ter vergelijking: in maart 2021 was er nog sprake van bijna 2.500 WW-uitkeringen in de sector transport en logistiek in Noord-Brabant.

Door het dalend aantal WW-uitkeringen en de stijgende vraag naar personeel is de spanning op de arbeidsmarkt in de sector transport en logistiek toegenomen in Noord-Brabant. Sinds het derde kwartaal van 2021 is de arbeidsmarkt in deze sector in Noord-Brabant zeer krap. Aan het einde van het vierde kwartaal van 2021 is de krapte verder opgelopen.

Er zijn veel onzekerheden in de verwachtingen over de wereldhandel en economische groei. Voor het personenvervoer (luchtvaart en OV) was 2021 een zwaar jaar door de pandemie. Voor 2022 kunnen de hoge brandstofprijzen een schaduw werpen op het verdere herstel in deze deelsectoren. De arbeidsmarkt in de sector blijft naar verwachting krap. Naast economische groei liggen de oorzaken hiervoor in ontgroening en vergrijzing.

Meer informatie over de sector transport en logistiek is te vinden in de op 25 maart gepubliceerde Barometer Arbeidsmarkt Transport en logitiek van UWV. Barometer Transport en Logistiek