12 december 2023

Zeeland

Aanleg nieuwe landbouwroute Zandkreekdam (N256)

De verkeerssituatie op de N256 bij de Zandkreekdam is vernieuwd. De landbouwweg en fietspad zijn voltooid en het fietspad aan de zuidzijde van de Zandkreeksluis is van een nieuwe asfaltdeklaag voorzien. Ook zijn er nieuwe kabels voor het verkeersregelsysteem aangebracht langs de parallelweg aan de zuidzijde van de sluis. Kortom: de nieuwe situatie is duidelijk zichtbaar.

Nieuwe landbouwweg
De westelijke Hongersdijckbrug over de Zandkreeksluis veroorzaakt hinder voor het landbouwverkeer vanwege de lange wachttijd voor de bypass. Om de verkeersproblematiek aan te pakken is besloten een nieuwe landbouwweg aan te leggen. Ook is er een zogenaamde landbouwsluis. Dit is een verkeersvoorziening waardoor de nieuwe landbouwweg uitsluitend gebruikt kan worden door het landbouwverkeer

Openstellen landbouwweg
Omdat de werkzaamheden bijna zijn afgerond (6 oktober 2022 is al het werk gereed), stellen we de landbouwweg nu al open voor het landbouwverkeer dat niet breder is dan 3 meter. Dat betekent dat het landbouwverkeer dat niet breder is dan 3 meter nu al gebruik kan maken van de nieuwe landbouwweg en het fietspad over de brug. Voor landbouwverkeer breder dan 3 meter is de situatie tot 7 oktober nog ongewijzigd. Dit is met bebording aangegeven.

Planning
Aansluiten en testen van het nieuwe verkeersregelsysteem. De Zandkreeksluis is deze dagen
gestremd voor het scheepvaartverkeer. Het doorgaande verkeer en fietsers rijden deze week alleen over de oostelijke brug. De nieuwe landbouwweg en de westelijke brug is beschikbaar voor landbouwverkeer.

Donderdagmiddag 6 oktober wordt de nieuwe landbouwweg met het nieuwe verkeersregelsysteem in gebruik genomen.