11 november 2022

Zorg en Welzijn

a.s.r. zorgverzekering en stichting CareCycle tekenen convenant

a.s.r. zorgverzekering en stichting CareCycle gaan samenwerken om verspilling van verpleeg- en verzorgingsmaterialen tegen te gaan. Daartoe ondertekenden Jan Akkermans (stichting CareCycle) en Thomas Oremus (a.s.r. verzekeringen) onlangs een convenant. Het LCB Zorgplein speelt in deze samenwerking een belangrijke logistieke regierol rondom de inname en heruitgifte van overtollig ongebruikt incontinentiemateriaal. 

Al ruim 3 jaar houdt LCB zich bezig met verkenning en onderzoek naar het huidige proces rondom de distributie, uitgifte en het gebruik van medicijnen, verpleeg- en verzorgingsmaterialen in Nederland. In die periode heeft LCB Zorglogistiek diverse initiatieven ontwikkeld: medicatie inleverboxen bij Jumbo supermarkten; Rik Retour die medicijngebruikers oproept om overgebleven medicatie in te leveren; medicijndonaties aan Suriname; de opening van het LCB-Zorgplein en diverse convenanten met zorginstellingen. De samenwerking met a.s.r. zorgverzekering en Stichting CareCycle is hierbij een nieuwe stap in een duurzame richting. 

Samenwerking a.s.r. zorgverzekering en stichting CareCycle
In Nederland wordt jaarlijks zo’n 2,3 miljard euro verspild doordat overtollige medicatie, verpleegartikelen en incontinentiematerialen ongebruikt vernietigd of weggegooid worden. Zo bestaat van het afval van de ouderenzorg (thuis en in verpleeghuizen) bijna de helft uit incontinentiemateriaal. Zowel bij het maken van absorberende incontinentiematerialen als bij de vernietiging van deze materialen is er sprake van een enorme CO2 uitstoot. 

Het terugbrengen van deze CO2 uitstoot is één van de vijf pijlers van de Green Deal die a.s.r. zorgverzekering onlangs heeft getekend. CareCycle, a.s.r. zorgverzekering en een vijftal apotheek zorggroepen slaan nu de handen ineen en gaan samen de strijd aan tegen de verspilling van absorberende incontinentiematerialen. Per 1 november 2022 zijn zij als eerste in Nederland op dit gebied een innovatieve pilot gestart. 

LCB Zorgplein
Het LCB Zorgplein, dat in april 2022 werd geopend door burgmeester Depla van de gemeente Breda, speelt een belangrijke logistieke rol in de overkeenkomst tussen a.s.r. zorgverzekering en CareCycle. De apotheken die deelnemen aan de pilot verzamelen ongebruikte incontinentiematerialen en leveren deze ter beoordeling aan bij het LCB Zorgplein. Daarnaast bestellen de apotheken voor de verzekerden van a.s.r. zorgverzekering alle materialen bij het LCB Zorgplein. Deze materialen zouden anders worden weggegooid en uiteindelijk worden vernietigd.

Verzekerden van a.s.r. zorgverzekering die mee willen doen ontvangen op deze manier vanuit hun eigen vertrouwde apotheek de materialen die zij gewend zijn en dragen bij aan minder verspilling in de zorg en helpen direct mee om milieuschade te beperken. Met de pilot hebben de deelnemende partijen een groter doel: het creëren van een vliegwiel, waardoor steeds meer mensen helpen om verspilling van absorberende incontinentiematerialen tegen te gaan.

Regio Deal
Het LCB Zorgplein is gevestigd in Oosterhout en is ontstaan met behulp van de Regio Deal Midden- en West-Brabant. Hierbij onderzoekt LCB Zorglogistiek de haalbaarheid van een medicatie retourencentrum.