22 september 2022

Transport & Logistiek

5 JAAR LOGISTICS COMMUNITY BRABANT

AAN AMBITIE GEEN GEBREK!

Met bedrijfsbezoeken aan zes vooruitstrevende en innovatieve bedrijven in de regio heeft Logistics Community Brabant (LCB) aan het begin van de zomer op feestelijke wijze haar 5-jarig jubileum in Eindhoven gevierd. De ruim 150 deelnemers kregen deze middag een kijkje in de keuken bij ASML, DPD, Verkeerscentrale Helmond, Enversed, Vanderlande en Lightyear.

Noord-Brabant telt diverse sterke economische sectoren, zoals hightech, agrofood, pharma en lifescience. Om deze sectoren te kunnen laten floreren, is een goede supply chain noodzakelijk. Ook op het gebied van transport en logistiek behoort de provincie Noord-Brabant tot de top. Er is bovendien enorm veel logistieke bedrijvigheid. Na het opstellen van haar propositie, is LCB in 2018 van start gegaan om de innovatiekracht van logistieke partijen in Brabant te versterken en heeft zich in de afgelopen vijf jaar ontwikkeld tot een betrouwbare partner in de logistieke netwerken in Brabant.

“Er gebeurt in Noord-Brabant ontzettend veel op logistiek gebied en tegelijkertijd snakken bedrijven naar vernieuwingen en logistieke oplossingen”, zegt directeur Leo Kemps van LCB. “Met name digitalisering en verduurzaming worden steeds belangrijker. Ons doel is om partijen bij elkaar te brengen en samen toe te werken naar nieuwe innovaties op logistiek gebied. Dat doen wij vanuit zes thema’s: Data Gedreven Logistiek, Zorglogistiek, Multimodaal, De Leefbare Stad, Evenementenlogistiek en Smart Industry. Vanuit deze thema’s werken wij samen met ondernemers, kennisinstellingen en overheden continu aan nieuwe logistieke ontwikkelingen en innovaties waarbij de inzet van studenten (Fresh Brains) een belangrijke tool is voor kennisontwikkeling en -deling.”

Op pad met fiets of bus
De aanwezigen bij het jubileumfeest van LCB werden letterlijk naar de innovaties toegebracht door met fiets of bus een bezoek te brengen aan één van de zes deelnemende vooruitstrevende en innovatieve bedrijven in de omgeving van Eindhoven. “Zelf ben ik naar pakketbezorger DPD gegaan. Daar kregen we uitleg over waar zij mee bezig zijn op het gebied van innovatie. Verder kregen we een kijkje in hun hypermoderne distributiecentrum, waar 25.000 pakketten per uur verwerkt kunnen worden”, blikt Leo Kemps terug. “Het idee was om onze gasten een innovatie beleving mee te geven en de bedrijven te laten vertellen hoe dit operationeel in zijn werk gaat. Afgaand op de enthousiaste reacties die ik van iedereen hoor, zijn wij daar goed in geslaagd. Ook logistiek gezien verliep alles op rolletjes. Daarnaast ben ik trots op wat het team van LCB in de afgelopen vijf jaar neergezet heeft en zie ik het als een mooie uitdaging om dit alles in de komende jaren met eenzelfde passie en bevlogenheid voort te zetten.”

Ambitie voor de komende jaren
Zoals Leo Kemps aangeeft, blijft het niet bij deze eerste vijf jaren. LCB heeft de opdracht om na 8 jaar zelfstandig te opereren en heeft genoeg ambitie om deze uitdaging aan te gaan. Wij zijn daarom druk met het ontwikkelen en uitbouwen van het LCB-business model. “Inmiddels hebben wij een goede naam in logistiek Brabant. We verbinden jaarlijks vele ondernemers, gemeenten, universiteiten en studenten met elkaar, om samen te innoveren” zegt Leo Kemps. “Momenteel lopen er zo’n 20 (middel)grote projecten die allemaal een financiële bijdrage leveren om de continuïteit voor de toekomst te ondersteunen. Ook voor nieuwe projecten worden wij regelmatig benaderd met de vraag om hierbij de regie te voeren”.

LCB werkt vraaggestuurd vanuit de markt. LCB neemt daarbij altijd de rol van verbinder aan; partijen samenbrengen om de beste resultaten te ontwikkelen. Dit doet zij samen met de logistieke regio’s Rewin West-Brabant, Midpoint Brabant, Supply Chain Platform Zuidoost-Brabant en Vijfsterren Logistiek. Kennisontwikkeling gebeurt in samenwerking met de Brabantse kennisinstellingen: Tilburg University, Technische Universiteit Eindhoven, Nederlandse Defensie Academie en Breda University of Applied Scienc

Enkele (meerjarige) LCB-projecten die momenteel lopen zijn:
Digital Data Square Zuid-Nederland (DDSZ): het verhogen van de digitaliseringsgraad van het Supply Chain werkveld in Zuid-Nederland.
Data Science voor Logistieke Innovatie (DALI): het ontwikkelen van generieke dataoplossingen en -methodieken voor het logistieke werkveld en kennisinstellingen.
LCB Zorgplein: een digitale omgeving voor het aanbieden en afnemen van ongebruikte verpleeg- en verzorgingsartikelen.
Regio Deal Multimodaal: ontwikkeling van verschillende vervoersmodaliteiten via spoor, water en weg.
Regio Deal Atlas van de Leefbare Stad: ontwikkelen 3D-inzicht van economische bereikbaarheid en inrichting leefbare stad