14 december 2023

Innovatie & DuurzaamheidVastgoedZeeland

22 miljoen voor woningverbetering Terneuzen en Sluis

Gemeente Terneuzen en gemeente Sluis ontvangen samen ruim 22 miljoen euro uit het landelijke Volkshuisvestingsfonds. De bijdrage is bedoeld voor een veilige en prettige woonomgeving in kwetsbare gebieden door te investeren in woningen, de leefomgeving en de openbare ruimte.

Provincie Zeeland heeft bureau STEC opdracht gegeven om Zeeuwse gemeenten te begeleiden bij het uitwerken van kansrijke VHF-aanvragen. Sluis en Terneuzen hebben daar gebruik van gemaakt. Ook heeft de Provincie in contacten met het ministerie van Binnenlandse Zaken meermaals aangedrongen op een betere verdeling van de subsidiegelden over heel Nederland.

Gedeputeerde Dick van der Velde: “Een enorme opsteker voor Zeeland! Niet alleen nu voor Sluis en Terneuzen; we zien dat Den Haag nu echt oog lijkt te hebben voor de regio. Onze inspanningen worden beloond en ik hoop dat in de toekomst ook andere Zeeuwse gemeenten succesvol zullen zijn bij het verkrijgen van Rijksmiddelen voor woningbouw.”

Oude Raadsledenbuurt Terneuzen
De gemeente Terneuzen heeft een beroep gedaan op het fonds voor de Oude Raadsledenbuurt en ontvangt daarvoor ruim 5 miljoen euro. Het plan maakt onderdeel uit van de bredere ‘Aanpak binnenstad Terneuzen’. De Raadsledenbuurt is als één van de oudste woonbuurten in Terneuzen een wijk die een verbeterslag kan gebruiken. Wethouder Frank van Hulle: “Met deze subsidie kunnen we de woningen in de Raadsledenbuurt renoveren en verduurzamen, zodat ze klaar zijn voor de toekomst. En we creëren een aantrekkelijke openbare ruimte om naast de voorzieningen in de buurt ook rust, dorpse charme en groen te bieden. Zo krijgt de buurt de kwaliteit terug die het verdient en kunnen de bewoners er met veel plezier wonen en leven!”

Woonzorgzones Sluis
Gemeente Sluis krijgt een bijdrage van ruim 17 miljoen euro voor de Woonzorgzones (WZZ’s) in de kernen van Breskens, IJzendijke, Oostburg en Sluis. De staat van veel woningen en de woonomgeving in deze gebieden laat te wensen over. Wel hebben de vier kernen een centrumfunctie met voorzieningen en bieden vanuit dat perspectief goede mogelijkheden om zorgvoorzieningen te clusteren. Woonzorgzones (WZZ)  zijn in die kernen dan ook van grote waarde. Het project betreft in totaal de aanpak van 820 particuliere woningen, waarvan ongeveer 240 stuks ook levensloopbestendig worden gemaakt. Wethouder Marian van Oostenbrugge: “We zijn natuurlijk heel blij met het toekennen van deze middelen. We kunnen nu, mede dankzij de inzet van de provincie, echt aan de slag met de aanpak van onze kwetsbare woningvoorraad. Die aanpak maakt een belangrijk onderdeel uit van ons beleidsplan Wonen. ”  

Over het Volkshuisvestingsfonds
38 projecten verspreid over 20 gemeenten ontvangen een bijdrage van in totaal 280 miljoen euro uit het Volkshuisvestingsfonds (VHF). Met dit geld worden 13.000 woningen verbeterd. In verschillende gebieden verspreid door heel Nederland staat de leefbaarheid onder druk. Daarom heeft het kabinet het Volkshuisvestingsfonds (VHF) in het leven geroepen. Het VHF is een regeling waarmee gemeenten subsidie kunnen krijgen voor het verbeteren van de leefbaarheid en het bevorderen van de veiligheid in kwetsbare gebieden. De subsidie is bedoeld voor het verbeteren van particulier woningbezit (renovatie en verduurzaming), transformatie van vastgoed naar woningen, vervangende nieuwbouw en verwerving voor herstructurering. Daarnaast kan de subsidie ook worden ingezet voor de inrichting van de omringende openbare ruimte en realisatie van maatschappelijke voorzieningen in de buurt van de woningen.