Waterschap de Dommel

Waterschap De Dommel beheert het water in Midden-Brabant. Met ruim 550 medewerkers werken we aan schoon en voldoende water. Ook beschermen we in ons gebied tegen wateroverlast. Dat doen we door het (grond)waterpeil te beheren, rioolwater te zuiveren en te zorgen voor schoon water in beken en sloten. Zo kun je prettig wonen, werken en recreëren.

Feiten en cijfers

 • Grootte van ons beheergebied: 151.006 hectare

 • Aantal inwoners: 923.000

 • Aantal gemeenten in het gebied (volledig of gedeeltelijk): 31

 • Totale lengte van rivier de Dommel: 138 kilometer

 • Lengte van de Dommel binnen het gebied: 105 kilometer

 • Verval van rivier de Dommel (hoogteverschil begin - eind): 30 meter

 • Watergangen in beheer: ongeveer 30.000 kilometer

 • Watergangen in onderhoud: ongeveer 2.007 kilometer

 • Aantal stuwen: 1.945

 • Aantal waterbeheersingsgemalen: 62

 • Aantal rioolwaterzuiveringen: 8

 • Aantal slibverwerkingsinstallaties: 2

 • Jaarlijks gezuiverd water: 96,5 miljoen m3

 • Aantal rioolgemalen: 61

 • Riolering: 278 kilometer

 • Aantal bestuursleden: 30

 • Aantal medewerkers: ongeveer 560