Curio

Samen is voor Curio als beroepsopleider het sleutelwoord naar werken

Als beroepsopleider van de regio (West-Brabant) is het onze belangrijkste taak om jonge en oudere mensen van 12-67 jaar voor te bereiden op of bij- of om te scholen voor een passende plek op de arbeidsmarkt. Diezelfde arbeidsmarkt hebben wij hard nodig om ons onderwijs up to date te houden, zodat het is afgestemd op wat werkgevers nodig hebben. Maar ook om onze leerlingen en studenten in de praktijk te laten leren door middel van projecten en stages. De overheid hebben we nodig voor regelgeving. Alleen samen kunnen we dus bouwen aan een succesvolle arbeidsmarkt en lokale en regionale economie.

Voor ons is dat op macro-niveau Brabant. Daar maken we al werk van via de Agenda Beroepsonderwijs en samenwerking met WSP en UWV in www.brabantwerktdoor.nl.  Maar ook op microniveau, dus per gemeente, zijn we pro actief. Door ons verspreid netwerk aan vmbo-scholen en mbo-colleges kunnen we op vele plaatsen participeren. We verbindingen met overheid en bedrijfsleven. Zo ontstaat er op allerlei vlakken en niveaus een synergie-effect. Dat draagt ook weer bij aan de maatschappelijke bijdrage vanuit de 3O’s. Samen, daar draait het dus om. Samen in de regio, samen met de leerlingen,  studenten en docenten van Curio.

Wil u ook met ons samenwerken voor stages, innovaties of uw medewerkers bij te scholen? Kijk op www.curio.nl/samenwerken of mail naar stage@curio.nl of bedrijfsopleidingen@curio.nl.

Gerelateerd