Partner

26 januari 2021

Innovatie & Duurzaamheid

ZERO-EMISSIE STADSLOGSTIEK

DE PAPIEREN DROOM EN DE UITVOERBARE NACHTMERRIE?

In de gemeenten Tilburg en Eindhoven wordt gewerkt aan emissieloze stadslogistiek vanaf 2025. Laat dit even bezinken. Of het nu gaat om de aan- en afvoer van goederen of de ZZP’er die zijn bestelbus gebruikt, het moet allemaal zonder enige uitstoot van een verbrandingsmotor. We staan dus voor een grote opgave.

De papieren droom

Zero emissie in de binnenstad is natuurlijk de droom van iedereen. De lucht boven ons land wordt steeds schoner – ja echt -, maar relatief doen steden het minder dan het platteland. Mede door het vele verkeer in de binnensteden. De ambitie is daarmee helder: we gaan de lucht in de binnenstad verschonen. Te beginnen met de stadslogistiek, die mag vanaf 2025 niets meer uitstoten. En nu?

De uitvoerbare nachtmerrie

Bij stadslogistiek onderscheiden we twee groepen, namelijk de bevoorrading en het bestemmingsverkeer. Om de stadsbevoorrading nul te maken moet de huidige keten emissieloos worden, of creëren we zogenoemde hubs, waar overslag naar zero-emissie last-mile distributie plaatsvindt. Schone logistiek is elektrisch, of waterstof, aangedreven. Maar in alle gevallen gaat het om toepassingen die nog volop in ontwikkeling zijn. De voertuigen hebben een beperkte actieradius en een aanzienlijke meerprijs. Tevens zijn er problemen met laadcapaciteit en de capaciteit van het elektriciteitsnet. Maar ook hubs leveren de nodige problemen op. Overslag van goederen is niet altijd mogelijk, zoals bij gekoelde medicijnen, bier en gevaarlijke stoffen. Voor het bestemmingsverkeer zijn de problemen mogelijk nog groter. Mogen we van de ZZP’er verwachten een elektrisch voertuig aan te schaffen? Wederom veel duurder en met beperkte actieradius. Kortom problemen genoeg!

De papieren droom onderschrijven wij, toch zijn we realistisch over de uitvoerbare nachtmerrie. Praktische haalbaarheid – zijn de schone voertuigen er wel – en betaalbaarheid zijn cruciaal. Investeren in een schone economie moet, maar wel verantwoord. Met de coronacrisis hopelijk aan zijn eind, roepen wij de overheden op rekening te houden met de praktische mogelijkheden en samen te werken met de markt. Die markt staat niet stil, neem bijvoorbeeld de Zero-Emissie bouwkranen van Spierings Mobile Cranes uit Oss. En juist dat soort initiatieven moet de overheid stimuleren.

Rik Derksen
Belangenbehartiger infrastructuur en ruimte
VNO-NCW Brabant Zeeland