6 november 2023

Zeeland

Zeeuwse jongeren laten hun mening horen bij het Provinciaal Jeugddebat

Op 8 november 2023 organiseert De Nationale Jeugdraad (NJR) samen met de Provincie Zeeland het Provinciaal Jeugddebat in Middelburg. In de Provinciale Statenzaal gaan zo’n 25 jongeren tussen de 12 en 18 jaar in debat met verschillende Provinciale Statenleden. Door mee te doen aan het Jeugddebat maken jongeren kans op deelname aan het 29e Nationaal Jeugddebat. Dit vindt in april 2024 plaats in de Tweede Kamer in Den Haag.

Actuele Zeeuwse thema’s
De jongeren gaan het hebben over de actuele onderwerpen: openbaar vervoer, een duurzaam toeristisch-recreatieve sector en cultuur. Tijdens het jeugddebat krijgen de deelnemers de kans zich uit te spreken en met Statenleden in gesprek te gaan.   

Gedeputeerde Harry van der Maas: “Wij maken jeugddebatten zoals het Provinciaal Jeugddebat graag mogelijk. De jonge generatie biedt waardevolle perspectieven op onderwerpen die spelen in onze provincie. Daarnaast doen de jongeren ervaring op met debatteren en komen in contact met politiek en democratie. Ik ben heel benieuwd naar de input van jongeren en wens ze veel succes op 8 november!”

Nationaal Jeugddebat
Dit is al de 29e jaargang van het Provinciaal Jeugddebat. In elke provincie worden na deze debatten ook een aantal jongeren geselecteerd om op nationaal niveau en in de Tweede Kamer te gaan debatteren. Hier gaan ze met politici in debat over nationale problemen en laten ze hun stem horen om zo Kamerleden, staatssecretarissen en ministers te overtuigen.

NJR 
NJR is de springplank van de nieuwe generatie. Het is de missie van NJR om jongeren te verbinden, met hun eigen sterke punten, met elkaar en met organisaties die vormgeven aan onze wereld. (www.njr.nl en www.jeugddebat.nl)