Partner

22 juni 2022

SportZeeland

Zeeland best beoordeelde fietsprovincie

Zeeland is samen met Friesland, Drenthe en Noord-Brabant uitgeroepen tot 4,5 sterren fietsprovincie door het Landelijk Fietsplatform. Van de vier provincies behaalde Zeeland de hoogste totaalscore.

Eens in de twee jaar presenteert het Landelijk Fietsplatform de nieuwe Kwaliteitsmonitor Fietsregio’s met de bijbehorende certificering en sterren. In 2017 en 2019 behaalde Zeeland 5-sterren. Dit jaar heeft geen enkele provincie de 5 sterren gehaald, omdat de opzet van de kwaliteitsmonitor is vernieuwd. Van de vier provincies die 4,5 sterren hebben behaald scoort Zeeland het hoogst met 93,1%. Gedeputeerde Dick van der Velde: “In één woord: top! En een resultaat dat niet mogelijk zou zijn zonder de inzet van onze enthousiaste fietsvrijwilligers, die wil ik hierbij dan ook hartelijk bedanken. Juist ook in een drukke tijd waarin het Routebureau overging van de VVV naar de Provincie is zo’n hoge score echt mooi. En met de veranderde opzet van de monitor hebben we weliswaar geen 5 sterren meer, maar dat wordt nu wel weer een status om naartoe te werken. En die uitdaging gaan we graag aan in Zeeland.”

Andere opzet

Een belangrijke bron voor de Kwaliteitsmonitor is de door de provincies en regiopartners in te vullen vragenlijst. Daarnaast waren voorgaande jaren de kwaliteit van het fietsknooppuntensysteem, het onderhoud van het netwerk, de toegankelijkheid van de route informatie en de vele Fietscafés langs de routes de belangrijkste criteria. De opzet van de deze kwaliteitsmonitor voor 2022 is vernieuwd.

Niet alleen de kwaliteit van de uitvoering en het onderhoud van de routenetwerken wordt hierbij tegen het licht gehouden, ook de recreatieve fietsmogelijkheden in de provincie in het algemeen. Het onderzoek zoomt nadrukkelijker in op de ontsluiting van het routeaanbod. Daarnaast weegt het waardeoordeel van de fietser zwaarder mee. De recente resultaten van het ANWB publieksonderzoek vormen hiervoor belangrijke input. Aanvullend consumentenonderzoek heeft extra informatie geven. Hieruit blijkt dat recreatieve fietsers het fietsen in Zeeland een 8,4 geven. Dat is een gezamenlijke tweede plaats met Gelderland. Drenthe staat met een 8,5 op de eerste plaats.

Verbeterpunten

Ondanks deze 4,5-sterren kwalificatie zien recreatieve fietsers ook verbeterpunten voor Zeeland. Kwaliteit en veiligheid van de fietspaden en wegen kan volgens 44% van de fietsers beter. Fietsers storen zich met name aan te smalle paden. Ook drukte op fietspaden, asociaal gedrag en snelheidsverschillen zijn voor een toenemend aantal fietsers een ergernis. Daarnaast is de e-bike enorm in opmars en bijna de helft van de ondervraagden gebruikt een e-bike voor een recreatieve fietstocht in Zeeland. Dat is een forse groei vergeleken met 2016, toen het gemiddelde aantal 37% was, maar iets lager dan gemiddeld in Nederland.

Routebureau Zeeland

Het Routebureau Zeeland is verantwoordelijk voor de coördinatie van het beheer en onderhoud van het Fietsknooppunten systeem in de Provincie. Zo’n 60 vrijwilligers van het Routebureau controleren op frequente basis het routenetwerk op gebreken en verzorgen samen met andere partijen het onderhoud.