17 november 2023

HRM

Wilt u uw bedrijf gemakkelijker en efficiënter maken?

In de beginjaren ‘70 begon men voor het eerst te dromen van een kantoor zonder papier, een idee dat werd bedacht door de Brits-Amerikaanse Fredric Wilfred Lancaster. Die droom leek echter op heel veel kantoren ver weg, tot de laatste tien à vijftien jaar, toen de digitale revolutie en de roep om een duurzamere werkomgeving de weg effenden voor een digitaal tijdperk.

Roy van den Heede, de oprichter en CEO van Diasbytes, met het hoofdkantoor in België, gelooft sterk in de voordelen van digitalisering voor bedrijven. Hij benadrukt: “Bedrijfsprocessen verlopen aantoonbaar efficiënter wanneer je je bedrijf digitaliseert, op voorwaarde dat je je processen goed hebt ingericht en digitaal werken de standaard is binnen je bedrijf.”

Frans Broekhof, Business Development Manager bij Diasbytes, richt zich specifiek op de Nederlandse markt en ook hij onderstreept het belang van een goed gedigitaliseerde werkomgeving. Hij wijst erop dat veel MKB-bedrijven jaarlijks duizenden euro’s verspillen door nog steeds met papier te werken. “Het proces van werken met papier is niet alleen arbeidsintensiever, maar het vergroot ook de kans op menselijke fouten, met financiële gevolgen van dien. Bovendien gaat er kostbare tijd verloren aan het zoeken naar documenten, wat gemiddeld neerkomt op bijna 20 minuten per werknemer per dag.”

Minder fouten
Van den Heede weet uit ervaring van zijn klanten dat documentbeheer daarnaast ook kan bijdragen aan soepelere werkprocessen en het voorkomen van fouten. Door automatisering kunnen taken gestroomlijnd worden en worden fouten tot een minimum beperkt. Hij geeft het voorbeeld van veiligheidscertificaten voor machines, die regelmatig vernieuwd moeten worden. “Als dit niet digitaal wordt beheerd, kan het certificaat onopgemerkt verlopen, met ernstige gevolgen in geval van een incident. Nu krijg je tijdig een signaal en kun je actie ondernemen.”

Digitale eenvoud, krachtig toegepast.
Broekhof voegt eraan toe: “Het is sowieso belangrijk dat werknemers en ondernemers overal en altijd op de hoogte zijn van wat er in hun bedrijf gebeurt. Alleen dan kunnen ze hun werk goed doen en effectief leiding geven. Diasbytes levert digitale transformatieoplossingen op basis van document management. Daarbij kan de gehele stroom van documenten en informatie geautomatiseerd en geoptimaliseerd worden. Het doel is om de verzamelde gegevens te gebruiken om bedrijfsprocessen verder te optimaliseren en bij te dragen aan de groei en het succes van de onderneming.”

Van den Heede: “Ons motto is Digital Simplicity. We zijn ervan overtuigd dat een oplossing pas goed werkt als ze effectief eenvoud brengt voor onze klant. Daarom is het heel belangrijk dat wij als partner de bedrijfsprocessen van onze klanten goed leren kennen om er de gepaste eenvoud terug in te kunnen brengen. Onze applicatie is volledig te configureren naar de wensen van de klant en als dat nodig is kan maatwerk de eventuele gaatjes vullen.”

Pragmatisch en breed gedragen
Van den Heede concludeert: “We zijn een pragmatisch bedrijf dat luistert naar de wensen van de klant en zich houdt aan wetgeving, zoals die op het gebied van informatieveiligheid en privacy. Door praktisch te kijken naar implementatie zijn we in staat oplossingen te bieden die breed gedragen worden in het bedrijf, omdat iedereen op de werkvloer dagelijks ervaart hoe prettig het is om met Diasbytes-oplossingen te werken.” Broekhof: “Kortom, wij maken digitalisering gemakkelijk en effectief, zodat u zich kunt concentreren op uw bedrijf.”