Ga terug

26 maart 2019

Wildgroei OZB-belastingen gemeenten frustreert vestiging bedrijven in Nederland Gemeenten gebruiken bedrijven teveel als melkkoe

Boxmeer, 26 maart 2019 - Bedrijven betalen wel vijf tot acht keer zoveel OZB-belasting dan woningeigenaren. Terwijl het kabinet het vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven in Nederland zo aantrekkelijk mogelijk wil maken, staat het belastingbeleid van het gros van de Nederlandse gemeenten hier haaks op. De torenhoge OZB-belastingen die gemeenten innen, zijn funest voor de vestiging van bedrijven uit binnen- en buitenland en daarmee voor de leefbaarheid van de gemeente. Dit stelt Michel Uijen, directeur van Previcus Vastgoed.

Gemeentekas spekken

Nog te vaak vullen gemeenten hun huishoudboekje aan met OZB-belasting vanuit bedrijfsleven. Als ze tekort komen, verhogen ze de OZB. Het Rijk oefent daar geen invloed op uit. De OZB mag flexibel worden bepaald en verhoogd en is volstrekt willekeurig. ‘De huidige wildgroei aan OZB-belastingen werpt een drempel op voor bedrijven om zich daar te vestigen, waardoor de leefbaarheid van gemeenten verslechtert. Ondernemers hebben onvoldoende zekerheid over het belastingbeleid van de gemeente waaraan zij zijn overgeleverd en kiezen eieren voor hun geld.’ Uijen pleit voor een eerlijke verdeling van gemeentelijke belastingen. Een landelijke bandbreedte voor OZB voor burgers en bedrijven moet zijn intrede doen, waarbinnen gemeenten jaarlijks hun OZB mogen bepalen. Daarnaast moet de toegestane maximale stijging wettelijk worden vastgelegd. ‘Gemeenten moeten bedrijven koesteren en niet gebruiken als melkkoe. Benut een lage OZB juist om je als gemeente op de kaart te zetten’, aldus Uijen.

Top vijf gemeenten hoogste OZB-tarieven voor bedrijven

1 Sittard-Geleen          1,0396 %       OZB over WOZ 500.000 = € 5.198 2 Leiden                      0,98317 % 3 Nijmegen                  0,9162 % 4 Delfzijl                      0,9053 % 5 Beuningen                0,8964 %

Top vijf gemeenten laagste OZB-tarieven voor bedrijven

1 Texel                         0,1218 %       OZB over WOZ 500.000 = € 609 2 Ooststellingwerf (Fr)   0,1462 % 3 Westvoorne                0,1799 % 4 Wierden                     0,2113 % 5 Lochem                      0,214 %


Over Previcus Previcus Vastgoed is specialist in taxaties en procedures in het kader van de Wet WOZ. Sinds 2003 verlagen zij voor hun klanten WOZ-waarden en de daaraan gekoppelde belastingen. Previcus Vastgoed is verantwoordelijk voor het vergaren van bewijslasten, het uitvoeren van gegevensanalyses en het schrijven van bezwaarschriften en de mondelingen toelichting hiervan tijdens hoorzittingen. Met gediplomeerde juristen, registertaxateurs en gecertificeerde WOZ-consulenten adviseert Previcus Vastgoed zowel particulieren als bedrijven.

Gerelateerd