Ga terug

22 november 2018

West-Brabantse gemeenten investeren meer dan € 4,7 miljoen in verkeersveiligheid en bereikbaarheid

De wethouders mobiliteit van West-Brabant en de Provincie Noord-Brabant zijn akkoord met het uitvoeringsprogramma 2019 om de verkeerssituatie in de regio te verbeteren. De gemeenten in West-Brabant investeren meer dan € 3,5 miljoen in projecten die de verkeersinfrastructuur verbeteren en meer dan € 1,1 miljoen in projecten die het verkeersveilig gedrag bevorderen. De provincie stelt hiervoor ruim € 2,6 miljoen subsidie in het vooruitzicht. De overige kosten betalen de gemeenten.

Ruim 30 projecten in 2019

Het regionale uitvoeringsprogramma 2019 telt ruim 30 projecten. Dit uitvoeringsprogramma bestaat uit projecten die de verkeersinfrastructuur verbeteren en projecten die het verkeersveilig gedrag bevorderen. De projecten die de verkeersinfrastructuur verbeteren richten zich vooral op de fietsveiligheid en de bereikbaarheid van West-Brabant. Wethouder René Lazeroms, regionaal verkeersveiligheidsambassadeur: “Met het uitvoeren van het regionale uitvoeringsprogramma 2019 werken wij aan een verkeersveilige, bereikbare en leefbare regio. U kunt ook helpen door zichtbaar te zijn in het verkeer!”. De veerverbindingen Woudrichem – Gorinchem en Sleeuwijk – Gorinchem krijgen subsidie voor de exploitatie.

NUL verkeersdoden Brabant: extra aandacht voor zichtbaarheid

In 2019 krijgt het thema zichtbaarheid extra aandacht. Op 20 nader te bepalen locaties in West-Brabant vragen de gemeenten aandacht voor zichtbaarheid bij de doelgroep fietsende forensen. Het gaat hierbij om het regionale project ‘Val op shop’. Daarnaast voeren meerdere gemeenten fietsverlichtingsacties en       zebra-acties uit. Verder is er geld beschikbaar voor verkeerseducatieprogramma’s op scholen zoals het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) en Totally Traffic.

Aandacht voor alertheid, clean in het verkeer en snelheid blijft

In 2019 kunnen 150 jonge automobilisten in West-Brabant deelnemen aan het regionale project ‘Trials’. Dit project richt zich met name op alertheid in het verkeer. De eigen bijdrage van de deelnemers in 2019   is lager dan in 2018, omdat de gemeenten voor dit project in 2019 subsidie ontvangen. Ook voeren meerdere gemeenten elektrische fietscursussen uit en schaffen ze dynamische snelheidsdisplays (smileys) aan die op diverse plekken in de regio komen te staan.

Samenwerken op het gebied van verkeer en vervoer

De West-Brabantse gemeenten werken samen op het gebied van verkeer en vervoer. Belangrijke partners zijn de Provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en Politie. Deze samenwerking draagt bij aan een verkeersveilige, bereikbare en leefbare regio. Daarvoor stellen de wethouders mobiliteit van West-Brabant en gedeputeerde mobiliteit Christophe van der Maat van de Provincie Noord-Brabant jaarlijks een regionaal uitvoeringsprogramma op. Als regionale verkeersveiligheidsambassadeurs zetten wethouders Patrick Kok van de gemeente Zundert, René Lazeroms van de gemeente Rucphen en Renze Bergsma van de gemeente Woudrichem zich in om de campagne ‘NUL verkeersdoden Brabant’ namens de regio uit te dragen.

Gerelateerd