Ga terug

9 december 2019

Werktrajecten vergunninghouders Eindhoven succesvol

De aanpak die sinds 2017 in Eindhoven wordt ingezet om vergunninghouders naar werk te begeleiden, is bijzonder succesvol. Het Eindhovense arbeidsparticipatietraject kent een uitstroom naar betaald werk van 32% tegenover een landelijk gemiddelde van 17% (bron: Divosa/KIS, september 2019). Eerder al werd in het Eindhovense rekenkamerrapport ‘Werk aan de winkel’ van mei 2019 dit traject als voorbeeld genoemd van een geslaagde werkwijze. In september 2017 startte de gemeente met de zogeheten ‘versnelling arbeidsparticipatie vergunninghouders’. Aanleiding was de conclusie dat te weinig succes werd geboekt met het eerst volgen van taalonderwijs/inburgering en vervolgens werken aan arbeidskansen. De uitstroom van vergunninghouders uit de uitkering leek tot september 2017 ook achter te blijven bij de gemiddelde uitstroom. De nieuwe aanpak loopt vooruit op de invoering van de nieuwe Wet Inburgering in 2021. Wethouder Yasin Torunoglu (wonen, wijken, werk) is blij met het succes van de Eindhovense aanpak: "Voor deze groep is er een aantal lastige drempels om de weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Hoewel de aanpak anders is, maken we gebruik van hetzelfde aanbod voor andere werkzoekenden in Eindhoven, en blijken we daarmee toch beter drempels te overwinnen.” De Eindhovense aanpak bevat drie belangrijke onderdelen:

  • Een voortraject met groepstraining, waarin onder andere wordt ingegaan op mindset/attitude, verwachtingen versus realiteit en kennis van de samenleving.

  • Actieve voorbereiding op de arbeidsmarkt, waarin vaardigheden worden aangeleerd zoals solliciteren, cv en brieven opstellen, gesprekken voeren.

  • Individuele begeleiding richting onderwijs en werk, die vaak al wordt opgestart parallel aan het voortraject.

De vernieuwde aanpak wordt uitgevoerd door specialisten participatie vergunninghouders van de gemeente, in samenwerking met o.a. het Werkgelegenheidsteam, Vluchtelingenwerk Eindhoven en WIJeindhoven. De specialisten voeren de regie over de trajecten en hebben kennis van de taal en cultuur van de vergunninghouders, Participatiewet, arbeidsmarkt en sociaal domein. Van de 1000 vergunninghouders die sinds 2015 in Eindhoven zijn ingestroomd en die onderdeel uitmaken van de beroepsbevolking, is 32% doorgeleid naar betaald werk, 6% naar onderwijs, 47% is momenteel in begeleiding en 10% komt komend jaar in het traject terecht - samen met eventuele nieuwe instromers.

Gerelateerd