16 juni 2023

HRM

Werkgevers stellen steeds hogere eisen aan het aanwezig zijn van personeel op kantoor

Uit een onderzoek van CNV onder bijna duizend thuiswerkers blijkt dat een kwart van hen verplicht wordt om vaker naar kantoor te komen.

Het thuiswerken is tijdens de coronapandemie voor veel kantoormedewerkers normaal geworden. Hoewel de coronamaatregelen inmiddels zijn opgeheven, blijven veel kantoormedewerkers vasthouden aan het thuiswerken. Dit is echter niet iets waar alle werkgevers blij mee zijn.

Met name bij overheidsinstellingen en in de zakelijke dienstverlening geven werknemers aan dat ze nu verplicht worden om meer dagen op kantoor door te brengen. Hoewel voltijds aanwezig zijn op kantoor niet wordt geëist, wordt wel verwacht dat ze vaker aanwezig zijn dan nu het geval is.

Controledrang van leidinggevenden
De vakbond vindt deze verplichting onverstandig en schrijft het toe aan de controledrang van leidinggevenden en het wantrouwen tegenover het personeel. CNV zou liever zien dat werkgevers meer oog hebben voor de voordelen van thuiswerken en werknemers meer keuzevrijheid geven. Piet Fortuin, voorzitter van CNV, legt uit dat thuiswerken mensen gezonder houdt, de productiviteit verhoogt en leidt tot minder filestress, CO2-uitstoot en een betere werk-privébalans.

"Mensen worden niet productiever als je ze op kantoor in de gaten kunt houden. Naar onze mening is dit echt de verkeerde weg", aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin.

Gezondheid en efficiëntie
Hij benadrukt dat veel werknemers het prettig vinden om thuis te werken. Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat 63 procent van de ondervraagden aangeeft dat thuiswerken hen helpt om gezond te blijven werken. 68 procent zegt thuis efficiënter en effectiever te werken dan op kantoor. 42 procent werkt het liefst zoveel mogelijk thuis en 80 procent geeft de voorkeur aan hybride werken.

"Mensen worden niet productiever als je ze op kantoor in de gaten kunt houden. Naar onze mening is dit echt de verkeerde weg", zegt Fortuin. Hij denkt dat thuiswerken ook kan bijdragen aan het verminderen van werkdruk en het hoge ziekteverzuim binnen bedrijven. "Meer keuzevrijheid kan hier juist bij helpen."

 

Volgens de werkgeversvereniging AWVN is thuiswerken tijdens de coronapandemie "een oplossing gebleken voor veel zaken, maar niet voor alles". Ze benadrukken het belang van collegiaal contact en sociale samenhang binnen een bedrijf, waarbij een balans moet worden gevonden tussen werken op kantoor en thuiswerken. Hoewel AWVN het eens is met

 CNV over het geven van keuzevrijheid aan medewerkers, betekent dit niet dat het onbeperkt of ongelimiteerd kan zijn. Soms is het belangrijk dat mensen zich laten zien op kantoor vanwege de belangen van de organisatie, aldus woordvoerder Jannes van der Velde van AWVN.