16 februari 2022

Lifestyle

Werkgeluk is gelijk aan winst: volg deze stappen naar succes !

Heeft u veel leuke tijden op uw werk? Hoe vaak ervaart u een staat van flow, voel u uw ontwikkeld of vind u het leuk om actief te werken? Dit zijn allemaal kenmerken van werkgeluk die belangrijk worden. Maar wat betekent het om gelukkig te zijn op het werk? Hoe kunt u als bedrijf garanderen dat uw medewerkers tevreden zijn? En wat kunt u op uw werk doen om u persoonlijk geluk te vergroten?Verwacht vandaag vrolijk op het werk te zijn. Maar het was niet altijd zo. Denk aan vroeger, de industriële revolutie, toen mensen onmenselijk lange uren maakten, vooral aan de lopende band, waar er weinig uitdaging en weinig beloning was. Dat kunt u zich niet meer voorstellen. We willen allemaal werk doen dat in overeenstemming komt met onze eerdere ervaringen, en die goed betaald wordt.

 

De vier onderliggende dimensies
Om werktevredenheid te definiëren en te beoordelen, moet u eerst begrijpen wat eraan voorafgaat. Er zijn twee verschillende soorten geluk. 'Subjectief welzijn' is een term die wordt gebruikt om hedonistische gelukzaligheid te beschrijven.

Dit gaat over uw eigen ervaring: hoe gelukkig vindt u het leven? Sommige filosofen en geluk experts zijn echter van mening dat dit onvoldoende is. Het nastreven van eudemonische geluk zou het doel moeten zijn van perfectionisten

Een gelukkig mens leidt een toegewijd en doelbewust leven: hij voelt zich niet alleen goed, maar leeft ook goed. U zult blij zijn als u deze twee vormen kunt mixen.

Dit gaat alleen over het nastreven van geluk. Hoe zit het met werk gerelateerd geluk? Vier fundamentele variabelen bepalen dit: werktevredenheid, werkplezier, actieve participatie en zinvolheid. Denk de bij eerste twee aan hesonistisch geluk denken (hoe u uw zich voelt) en denk bij de laatste twee aan eudemonische geluk.

1. Werktevredenheid
Werktevredenheid verwijst naar wat er op de werkvloer gebeurt. Hierdoor voldoet uw werk aan alle fundamentele eisen waaraan een baan moet voldoen. Als u dit op de proef wilt stellen, stel uzelf dan twee vragen: ‘Ben ik tevreden met mijn werk?’ ‘Op welk level ben ik tevreden?’. Als u de eerste vraag met een ja kunt beantwoorden en de tweede kan beantwoorden met een minimaal cijfer van zeven, dan mag u uzelf een tevreden werknemer noemen

 2. Werkplezier
Werkplezier is het tweede belangrijke dimensie van werkgeluk. Voor veel medewerkers is dit cruciaal. U bent productiever, creatiever en heeft genoeg uitdaging als u van uw werk houdt. Dit roept het volgende probleem op: heeft u op een normale werkdag meer gelukkige dan negatieve gevoelens? Als je reageert met ten minste 67 procent positieve gedachten, bent u tweederde van de dag tevreden met uw baan.

3. Actieve participatie
Dit onderdeel verwijst naar uw toewijding om uw dienstverband langdurig, plezierig en zinvol te maken. Daarbij gaat het vooral om uw inzet, bereidheid om een ​​stapje extra te zetten, maar ook om uw vitaliteit en motivatie. Dit is een uitstekende indicator als u vaak helemaal opgaat in uw taak. Als u ja hebt geantwoord op de vraag "Bent u actief betrokken bij uw werk?" bij een score van 7 of hoger is uw betrokkenheid goed.

4. Zinvolheid
Mensen verlangen meer naar werk dat een positieve impact heeft op de wereld. Als gevolg hiervan zijn een loopbaan als brandweerman, beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg of psycholoog allemaal behoorlijk waardevol. De meeste functies worden echter ‘onzin-banen' genoemd. u zult zelf moeten uitzoeken wat het betekent. Is uw dienstverband in overeenstemming met uw overtuigingen en normen? Beantwoord deze vraag: heeft u op de lange termijn het gevoel dat u een verschil maakt met uw eigen werk? Als u een 7 of hoger scoort, heeft u de indruk dat u een duurzame werk heeft.

 

Stap voor stap

Nu we de fundamentele elementen van werkgeluk begrijpen, is de volgende taak om erachter te komen hoe we geluk op de werkplek in bedrijven kunnen bevorderen. Daarvoor moet u eerst begrijpen dat bovengenoemde dimensies een piramide vormen, met werkplezier als basis. u moet eerst werktevredenheid vaststellen, daarna mag u gaan naar actieve participatie en als laatste naar zinvolheid.

Stap 1: Veel plezier op het werk:
1. Sociale interacties aanbieden die nuttig zijn
2. Maak elke taak leuk.
3. Streef naar een gezonde balans tussen werk en privé.

Stap 2: Verhoog je werkplezier:
1. Moedig zinvolle en plezierige interpersoonlijke interacties aan.
2. Laat werknemers doen waar ze gepassioneerd over zijn.

Stap 3: Het verbeteren van de betrokkenheid:
1. Maak gebruik van de sterke punten van mensen.
2. Zorg voor voldoende flexibiliteit en verantwoording.

Stap 4. Zinvol toegeven
1. Zorg voor zinvol werk voor alle medewerkers.
2. Zorg voor zinvol werk voor alle medewerkers.
3. Ontdek en verwoord uw redenen voor bestaansreden.
4. Maak werkplezier een onderdeel van ons werkende leven.

Karin Nagdalyan
Brabant Bussiness Media, Mediaredactiemedewerker