Ga terug

6 december 2018

Financieel & Juridisch

WERKGELEGENHEID WEST-BRABANT IN 2018 GEGROEID MET 1,5%

Op 1 april 2018 stonden 335.800 banen op de teller in West-Brabant. Een stijging ten opzichte van 2017 met 1,5%. De werkgelegenheid groeit vooral bij bedrijven in de zakelijke dienstverlening, bouwnijverheid, groothandel en nutsbedrijven. Ook het aantal vestigingen is in 2018 toegenomen. Op 1 april 2018 werden in West-Brabant zo’n 64.500 vestigingen geteld. Ten opzichte van 2017 is dit een stijging van 4,6%.

Meeste sectoren zien werkgelegenheid groeien

In de meeste sectoren vindt in 2018 een groei van de werkgelegenheid plaats. De grootste groei is zichtbaar in de sectoren (Overige) zakelijke dienstverlening met 4,9%, Bouwnijverheid met 3,7%, Groothandel met 2,9% en Nutsbedrijven met 2,6%. In de sectoren Openbaar bestuur en overheid en Verhuur van en handel in onroerend goed was sprake van een lichte daling van de werkgelegenheid.

Gezondheids- en welzijnszorg grootste werkgever in West-Brabant

De sectoren die de grootste bijdrage leveren aan de werkgelegenheid in West-Brabant blijven gelijk. Net als in voorgaande jaren biedt de Gezondheids- en welzijnszorg het meest aantal banen. In totaal werkten er op 1 april 2018 bijna 49.000 mensen in deze sector, dit is 14,5% van de totale werkgelegenheid. Hierop volgen de sectoren Industrie (circa 43.000 werknemers, 12,8% van de totale werkgelegenheid) en Detailhandel (ruim 40.000 werknemers, 12,1% van de totale werkgelegenheid).

Aantal uitzendbanen stabiliseert

De sterke stijging van het aantal uitzendbanen in voorgaande jaren is in 2018 tot een halt gekomen. Met ruim 16.000 banen is de stijging ten opzichte van 2017 slechts 1%. Dit staat in schril contrast tot de stijgingen in 2017 (16,1%) en 2016 (15,5%).

Toelichting op het onderzoek

In opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft onderzoeksbureau ETIL dit jaar de werkgelegenheidsenquête uitgevoerd voor de regio West-Brabant.“Door de werkgelegenheidsenquête hebben we niet alleen regionaal een ijkpunt om beleid te maken, maar  heeft  ook iedere afzonderlijke  West-Brabantse gemeente inzicht in de economische groei.” aldus Thomas Zwiers, voorzitter Commissie van advies Regio West-Brabant_._

Deze informatie is nodig om gericht werkgelegenheidsbeleid te kunnen maken, maar is ook interessant voor bijvoorbeeld starters die zich willen vestigen in de regio. Omdat met terugwerkende kracht correcties worden uitgevoerd op de werkgelegenheidscijfers van eerdere jaren, kunnen deze cijfers niet worden vergeleken met de uitkomsten van werkgelegenheidsenquêtes van eerdere jaren. De respons van de werkgelegenheidsenquête voldoet, net als voorgaande jaren, aan de daarvoor geldende norm.

Meer informatie?

De factsheets per gemeente en de tabellensets zijn te vinden op www.brabantatlas.nl

Gerelateerd