Partner

22 december 2021

HRM

WERKEN BIJ CURIO

NIEUWSGIERIG BLIJVEN EN EEN LEVEN LANG ONTWIKKELEN

Excellent onderwijs en excellent werkgeversschap gaan hand in hand bij Curio. Door te sturen op nieuwsgierige, zelfbewuste en deskundige medewerkers kunnen zij het verschil maken voor leerlingen (vmbo) en studenten (mbo). Curio is een veelzijdige beroepsopleider in West-Brabant voor jongeren en volwassenen van 12 tot 67 jaar op verschillende niveaus. Monique Buitelaar, vakspecialist arbeidsmarkt & recruitment en George Veerman, docent en zij-instromer, lichten hun visie toe.

“Een open deur wellicht, maar we hebben te maken met enorme krapte op de arbeidsmarkt”, vertelt Monique. “We worden onder andere daarom creatiever om het personeelstekort op te lossen en onderscheiden ons door te leren van elkaar. En door innovatie. Zo zijn er toffe initiatieven van onze Curio onderwijspioniers: docenten met een idee, waarin kruisbestuiving plaatsvindt tussen opleidingen. Een ecologische moestuin ontworpen door groen-studenten, wordt ingezet voor de beroepspraktijk van andere studenten: in kooklessen worden producten uit de moestuin gebruikt. Social work en de opleiding dienstverlening organiseren er activiteiten met diverse doelgroepen.” Monique vervolgt: “In een van onze Leerlabs, Sociale Veiligheid, onderzoeken we met onze docenten en studenten, andere mbo’s, hbo’s en het bedrijfsleven hoe we normen en waarden kunnen opnemen in het onderwijs. Ik vind het mooi dat de leerbehoefte centraal staat. We bouwen een team van docenten om de student en leerling heen en scheren hen niet over één kam.”

De wereld verandert
Monique vindt het belangrijk dat nieuwe docenten een goed beeld van opleiden hebben. Het gaat om overbrengen van vakmanschap en pedagogiek, hoe ga je met studenten om? “We bieden maatwerktrajecten en leiden docenten intern op in onze Curio academie. Daarnaast werken we samen met netwerkpartners en andere scholen, zoals Fontys en Hogeschool Rotterdam. We verlagen de drempel om de overstap naar het onderwijs te maken en laten zien hoe mooi het onderwijs is. Daarnaast behouden we onze huidige leerkrachten door ze gelukkig en vitaal te houden. Via ons loopbaantraject krijg je ruimte om je te oriënteren en mogelijkheden te onderzoeken.”

Maatwerk
Monique toetst ook of sollicitanten passen bij Curio als beroepsopleider. “Ze moeten passie hebben voor het beroepsonderwijs - dat is het állerbelangrijkste - en kunnen aansluiten bij de leefwereld van onze leerlingen en studenten.We organiseren om de maand een kennismakingsevenement, houden voorlichtingssessies en voeren gesprekken met geïnteresseerden. Kandidaten kunnen ook eerst stage lopen of een proefles geven. Werving en selectie is maatwerk.”

Van ICT-ondernemer naar ICT-docent en studieloopbaanbegeleider
“George is een goed voorbeeld van een zij-instromer: eerst werkzaam in het bedrijfsleven, nu ingestroomd als docent.Hij brengt zijn jarenlange werkervaring in onze ICT-opleiding in”, vertelt Monique. Hij heeft bewust voor werken bij Curio gekozen. George: “Op mijn 42e kwam ik in een nieuwe levensfase en zocht stabiliteit voor langere termijn. Een eigen bedrijf is topsport. Ik kende al mensen bij Curio. Het is een dynamische netwerkorganisatie in ontwikkeling, dat sprak me aan.” George gaat via Curio zijn Pedagogisch Didactisch Getuigschrift halen. “Mijn leerbehoefte wordt gefaciliteerd, ik word deskundig begeleid en kan snel aan de slag.”

Hybride
George hanteert een bijzondere aanpak met groot effect die aanslaat bij de studenten: werken naar resultaat. “Wat ze doen en hoe ze het doen, maakt me in principe niet uit. De leerlingen moeten onder andere opdrachten maken en het resultaat telt. In een zogenaamde ‘reparatie-les’ ben ik iedere vrijdag beschikbaar voor vragen. Als ze het resultaat niet halen, ga ik in gesprek. Ik straal vertrouwen uit, ben direct, duidelijk en maak verwachtingen helder. Ik investeer in aansluiten bij de belevingswereld van de studenten en behandel ze gelijkwaardig. Ze mogen zeggen wat ze van mij en mijn lessen vinden, ik vraag om feedback. Dat heeft een positief effect op de relatie en het leerproces. Daarbij verlies ik niet uit het oog dat het ook om talentontwikkeling gaat. Ik wil dat talent ontdekken en studenten stimuleren het verder te ontwikkelen.”Op zijn beurt brengt George zijn bedrijfsmatige ervaring met onder andere projectmatig werken in het onderwijsteam in. “We moeten toe naar hybride vormen. Samensmelten van onderwijs en bedrijfsleven.”, zegt George. “Alle partijen ontwikkelen zich. Het gaat om de wisselwerking. The best of both worlds.”

Welke uitdaging ga jij aan?