13 juli 2020

Food (agri)

‘WERKEN AAN DE TOEKOMST VAN ONS VOEDSEL DOEN WE VOORAL SAMEN’

Het produceren van voedsel zit van oudsher in het DNA van de regio Noordoost-Brabant. De samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen wordt daarin steeds belangrijker. ‘Ons voedsel en de wijze waarop het geproduceerd en geconsumeerd wordt is aan het veranderen. Maar dat gaat niet vanzelf’, zegt directeur Roel Schutten van AgriFood Capital. ‘Met AgriFood Capital brengen wij daarom partijen in de regio Noordoost-Brabant bij elkaar en werken wij gezamenlijk aan een ecosysteem dat samenwerkende bedrijven en instellingen ondersteunt om deze verandering om te zetten in nieuwe concepten, producten en diensten.’

De regio Noordoost-Brabant telt zo’n 7.200 food gerelateerde bedrijven, die samen werkgelegenheid bieden aan ruim 55.000 medewerkers. ‘Noordoost-Brabant is een agrifoodregio bij uitstek. De hele keten van boer tot bord is hier aanwezig, maar ook sterke andere sectoren zoals hightech en logistiek’, aldus Roel Schutten. ‘Als AgriFood Capital leggen wij verbindingen tussen deze partijen en ontwikkelen we initiatieven om onderlinge samenwerking te bevorderen. Met elkaar gaan we de grote maatschappelijke uitdagingen aan op het gebied van milieu, klimaat, duurzaamheid en gezondheid als het gaat om voedsel produceren.’

Nieuwe voedselmakers

Een speerpunt van AgriFood Capital noemt Schutten het ondersteunen van jonge voedselmakers. ‘Steeds meer jongeren zijn bewust bezig met het belang van gezond en duurzaam geproduceerd voedsel en willen daar zelf ook een bijdrage aan leveren. Door hen te omarmen, werken we aan de toekomst van ons voedselsysteem. Daarom willen wij deze durvers, dromers en doeners ondersteunen om hun creatieve ideeën verder te ontwikkelen en tot waarde te brengen. Dat kan door financiële ondersteuning aan startende ondernemers, de andere keer helpen wij hen bij het vinden van een geschikte werkplek. Daarnaast krijgen zij toegang tot een inspirerend netwerk en bieden wij hen de kans om nieuwe kennis op te doen. Maar ook om in contact te komen met grotere bedrijven, die hen verder kunnen helpen om bijvoorbeeld toegang te krijgen tot nieuwe markten. ‘Het is erg duur en kost veel tijd om zo’n machine te ontwikkelen’Arno van Lankveld van AvL Motion uit Westerbeek startte in 2016 met de ontwikkeling van zijn eerste asperge oogstrobot. Afgelopen jaar verkocht hij zijn eerste robot. ‘Door mijn achtergrond in de aspergeteelt heb ik gemerkt dat telers meer en meer worstelen met het aantrekken en behouden van gekwalificeerd personeel om witte asperges op de juiste manier handmatig te oogsten’, zegt Arno van Lankveld, CEO en oprichter van AvL Motion. ‘Dat is mijn drijfveer geweest om een innovatieve, autonome asperge oogstrobot te ontwikkelen.’ AgriFood Capital ondersteunde hem daarbij, maar ook OndernemersLift+, Rabobank en het Brabant Startup Fonds. ‘Het is erg duur en kost veel tijd om zo’n machine te ontwikkelen’, zegt Van Lankveld. ‘Zonder financiële ondersteuning van deze partijen was dat nooit gelukt. Daarnaast hebben zij ook geholpen om nieuwe investeerders aan te trekken. Hierdoor kunnen we de asperge oogstrobot verder ontwikkelen en de organisatie uitbreiden’, aldus Arno van Lankveld.‘Zowel persoonlijk als zakelijk leer ik veel’Met de Cocktail Pearls van Luuk van der Rijt kan iedereen op een snelle manier, elk moment van de dag en op iedere locatie een heerlijke cocktail maken. Van der Rijt is één van de ondernemers die deelneemt aan JUMP Dream Accelerator. ‘Ik vind het een unieke kans om deel te mogen nemen aan dit programma en heb in de afgelopen maanden al ontzettend veel kennis opgedaan. Zowel persoonlijk als zakelijk leer ik veel van de coaches. Daar ga ik in de rest van mijn carrière zeker nog plezier van hebben.’ Met Cocktail Pearls gaat het ook de goede kant op. De parels zijn een perfecte oplossing voor restaurants en bars, maar ook voor thuis, om op een eenvoudige manier iets speciaals te serveren. Zowel met alcohol als alcoholvrij. ‘Ik was al heel ver met mijn concept, maar door Corona kwam alles tijdelijk stil te staan. De eerste drie smaken zijn klaar en we zijn druk bezig om de eerste samples te laten maken en nog meer smaken te ontwikkelen. Beleving wordt steeds belangrijker in de horeca. Daarom zijn cocktails voor veel ondernemers een interessant product. Ik hoop het product aan het eind van dit jaar te kunnen lanceren. Daar kijk ik erg naar uit!’Zo bouwen we een brug tussen de huidige marktpartijen en de toekomstige generatie vernieuwers om op een positieve manier veranderingen teweeg te brengen.’

Duurzame agrarische productie

Eén van de formules die AgriFood Capital heeft ontwikkeld is de JUMP Dream Accelerator. In dit project krijgen vijf veelbelovende voedselmakers een jaar lang intensieve coaching en begeleiding door topexperts. Schutten: ‘Zo kunnen ze een grote sprong maken om hun innovatieve voedsel concepten en producten op de markt te brengen of op te schalen.’ Een ander initiatief is AgroProeftuin De Peel. ‘Dit is het brandpunt voor het pionieren in de omslag naar kringlooplandbouw in onze regio. Op een proeflocatie van 35 hectare worden inmiddels al zo’n 15 veldproeven uitgevoerd. Rode draad hierbij is het behoud of verbetering van opbrengsten met zo weinig mogelijk afval en uitstoot van schadelijke stoffen naar water, bodem en lucht en waarbij grondstoffen en eindproducten zo volledig mogelijk worden benut of hergebruikt.’

Snelheid

Volgens de directeur van AgriFood Capital laten deze voorbeelden zien dat er vele manieren zijn waarop vernieuwingen in de agrofoodsector tot stand komen. ‘Er zijn in deze regio veel partijen actief in de agrofoodsector, waaronder een aantal landelijk toonaangevende bedrijven, maar vooral ook veel MKB-bedrijven. Daarnaast zorgen we voor de samenwerking van bedrijven met Universiteiten, zoals die in Eindhoven, Wageningen en het JADS in ‘s-Hertogenbosch, hogescholen zoals de HAS en Avans en het MBO-onderwijs in de regio zoals ROC de Leijgraaf, Helicon Opleidingen en het Koning Willem1. Want het werken aan de toekomst van ons voedsel doen we vooral samen.’


‘Het is erg duur en kost veel tijd om zo’n machine te ontwikkelen’

Arno van Lankveld van AvL Motion uit Westerbeek startte in 2016 met de ontwikkeling van zijn eerste asperge oogstrobot. Afgelopen jaar verkocht hij zijn eerste robot.

‘Door mijn achtergrond in de aspergeteelt heb ik gemerkt dat telers meer en meer worstelen met het aantrekken en behouden van gekwalificeerd personeel om witte asperges op de juiste manier handmatig te oogsten’, zegt Arno van Lankveld, CEO en oprichter van AvL Motion. ‘Dat is mijn drijfveer geweest om een innovatieve, autonome asperge oogstrobot te ontwikkelen.’ AgriFood Capital ondersteunde hem daarbij, maar ook OndernemersLift+, Rabobank en het Brabant Startup Fonds. ‘Het is erg duur en kost veel tijd om zo’n machine te ontwikkelen’, zegt Van Lankveld. ‘Zonder financiële ondersteuning van deze partijen was dat nooit gelukt. Daarnaast hebben zij ook geholpen om nieuwe investeerders aan te trekken. Hierdoor kunnen we de asperge oogstrobot verder ontwikkelen en de organisatie uitbreiden’, aldus Arno van Lankveld


‘Zowel persoonlijk als zakelijk leer ik veel’

Met de Cocktail Pearls van Luuk van der Rijt kan iedereen op een snelle manier, elk moment van de dag en op iedere locatie een heerlijke cocktail maken.

Van der Rijt is één van de ondernemers die deelneemt aan JUMP Dream Accelerator. ‘Ik vind het een unieke kans om deel te mogen nemen aan dit programma en heb in de afgelopen maanden al ontzettend veel kennis opgedaan. Zowel persoonlijk als zakelijk leer ik veel van de coaches. Daar ga ik in de rest van mijn carrière zeker nog plezier van hebben.’ Met Cocktail Pearls gaat het ook de goede kant op. De parels zijn een perfecte oplossing voor restaurants en bars, maar ook voor thuis, om op een eenvoudige manier iets speciaals te serveren. Zowel met alcohol als alcoholvrij. ‘Ik was al heel ver met mijn concept, maar door Corona kwam alles tijdelijk stil te staan. De eerste drie smaken zijn klaar en we zijn druk bezig om de eerste samples te laten maken en nog meer smaken te ontwikkelen. Beleving wordt steeds belangrijker in de horeca. Daarom zijn cocktails voor veel ondernemers een interessant product. Ik hoop het product aan het eind van dit jaar te kunnen lanceren. Daar kijk ik erg naar uit!’

Gerelateerd