Partner

WELKE INVLOED HEEFT CORONA OP TRANSPORT EN LOGISTIEK?

Corona raakt transportsector vooral in het personenvervoer

De transport- en logistiek sector heeft dit jaar flink last van de corona crisis. Kenmerkend is daarbij dat het personenvervoer veel harder getroffen wordt dan het goederenvervoer. Dit is vooral terug te zien in de luchtvaart en cruise vaart waar het aantal reizigers door reisbeperkingen en terughoudendheid is ingestort. Thuiswerken en OV-mijden zorgen er daarnaast ook voor dat het personenvervoer over de weg en op het spoor totaal met naar verwachting zo’n 35% terugvalt. Dit blijkt ook uit het gebruik van de NOW-regeling door KLM, NS en OV-bedrijven als Connexxion en Arriva. Inclusief personenvervoer krimpt het volume in 2020 naar verwachting met 13,5%. Herstel zet in, maar zal in het personenvervoer meerdere jaren gaan duren.


Volumedaling en logistieke herschikking in het goederenvervoer

Het grootste deel van de bedrijven in transport en logistiek is actief in het goederenvervoer, dat ook ruim tweederde van de omzet genereert. De corona schok startte hier met de verstoring van toeleveringsketens en (plotselinge) vraaguitval kwam daar bovenop. Anders dan in het personenvervoer is de terugval echter minder groot dan verwacht. Per saldo daalt het volume met 4,5%, al zijn de uitslagen door verschuivingen tussen goederenstromen en modaliteiten op bedrijfsniveau groot.


Loonkosten daalden dit jaar

De gerealiseerde kostenontwikkeling ligt dit jaar tussen de -0,7 procent (vervoer met bestelauto’s) en 0,6 procent geldend voor internationaal vervoer. Voor volgend jaar ligt het verwachte kostenniveau tussen de 1,1 en 1,5 procent. Dit percentage is volgens op de opstellers van het onderzoek gebaseerd op het gecombineerde effect van veranderingen per kostensoort. Zo daalden dit jaar de loon-, brandstof- en rentekosten terwijl de afschrijvings- en verzekeringskosten juist toenamen. De verwachting voor volgend jaar is vooral gebaseerd op cijfers van het Centraal Planbureau.