Partner

10 november 2021

Innovatie & Duurzaamheid

Waterstof: een hype of een echte gamechanger?

Waterstof en vooral de groene variant daarvan gaat een cruciale rol spelen in de energietransitie. Deze alternatieve energiedrager kan de industrie helpen om (een deel van) haar doelstellingen op het gebied van CO2-reductie te bereiken. Het vergt echter wel investering en toewijding om de kansen die waterstof biedt te realiseren.

De ondernemersverenigingen van Zuid-Nederland, VNO-NCW Brabant Zeeland en de Limburgse Werkgeversvereniging, slaan de handen ineen om waterstof dat duwtje in de rug te geven. We stemmen onze acties daarbij af met betrokken ondernemers in ons netwerk. Zo willen we de kansen voor het Brabantse, Zeeuwse en Limburgse bedrijfsleven samen waarmaken.

In deze bijeenkomst gaan we vooral in op wat waterstof is, waar het voor gebruikt kan worden specifiek voor de logistieke sector. De doorontwikkeling van waterstofmogelijkheden zitten in een kip-of-ei-fase. Moet er eerst aanbod komen van voertuigen, voordat er tankstations gerealiseerd kunnen worden of stimuleer je de vraag door als eerste een tankstation te faciliteren?

Graag nemen wij je op donderdag 9 december mee in deze zoektocht. Dit samen met twee bedrijven uit het veld: Van Kessel Olie en Louwman & Parqui en dit alles op een plek die centraal staat in de toekomst van waterstof: de Automotive Campus in Helmond (Automotive Campus 30).