Ga terug

8 juni 2020

Financieel & JuridischHRM

Wat kost een collectief ontslag? – door advocaat Hans Kamerbeek

Op Coronakrant.nl delen we ervaringen, kennis en best practices van werkgevend Nederland met betrekking tot de omgang met het coronavirus. Naast deze ervaringen delen we graag arbeidsrechtelijke relevante informatie met jou als werkgever. Hieronder een toelichting op het collectief ontslag en de kosten hiervan, door Hans Kamerbeek, advocaat bij Kamerbeek Advocaten.

Enkele aspecten met een financiële dimensie:

 • Transitievergoeding: 1/3e maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Sociaal plan mogelijk méér.

 • WW-aanvullingen op grond van de cao.

 • Tekenbonus: een incentive voor de medewerker om akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst.

 • Opzegtermijn: 1 tot 4 maanden, afhankelijk van de duur van het dienstverband.

 • De duur van de eventuele UWV-procedure (komt mogelijk in mindering op de opzegtermijn).

 • Vakantiegeld: afrekenen bij einde dienstverband.

 • Vakantiedagen: afrekenen, tenzij de dagen worden opgenomen of verrekend met een vrijstelling van werk.

 • Vakantiegeld over de vakantiedagen.

 • ATV/ADV: afrekenen, maar alleen als in cao of arbeidscontract staat dat dat moet, anders niet.

 • Affinanciering pensioen.

 • Outplacement- en/of scholingsbudget.

 • Kwijtschelding van bijvoorbeeld leningen en studiekosten.

 • Vergoeding van juridische advieskosten werknemer.

 • Kosten juridische begeleiding.

 • Overleg met ondernemingsraad, vakbonden en/of UWV.

 • Kosten begeleidingscommissie.

 • Verminderde productiviteit van boventalligen tijdens uitwerkperiode.

 • NOW: vermindering subsidie als tijdens de NOW een ontslagaanvraag wordt ingediend.

Niet alles hiervan is altijd aan de orde, maar veel wel!

Bron; www.coronakrant.nl

Gerelateerd