9 juni 2023

Wat betekent het nieuwe pensioenstelsel voor jou als ondernemer?

Ook een ondernemer krijgt aow, het basispensioen. Vaak is die uitkering niet genoeg om volledig in je levensonderhoud te voorzien als je met pensioen bent. Nu ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet toekomst pensioenen (Wtp) wijzigt er de komende jaren veel op het gebied van pensioenen. Het wordt persoonlijker, transparanter en toekomstbestendiger. Hoe ziet jouw pensioen er straks uit?

Wet toekomst pensioenen voor ondernemers
De nieuwe wetgeving gaat in op 1 juli 2023. Alle pensioenregelingen moeten worden aangepast. Daarom geldt er eerst nog een overgangsperiode om alle benodigde aanpassingen te doen. De nieuwe regels treden per 1 januari 2027 in werking, maar er ligt momenteel een voorstel om de overgangsperiode te verlengen met een extra jaar. Dit voorstel moeten de Eerste en Tweede Kamer echter nog goedkeuren.

Voordelen van het nieuwe pensioenstelsel
De nieuwe pensioenwet zorgt voor een aanvullend pensioen dat sneller kan stijgen. De opbouw van het pensioen wordt persoonlijker en duidelijker en het pensioenstelsel sluit beter aan bij wisselingen van baan. Het uitgangspunt blijft het gezamenlijk opbouwen van pensioen en het delen van financiële risico’s.

Voordelen voor ondernemers:

  • Door stabielere pensioenpremies zijn de pensioenkosten voor ondernemers beter te voorspellen. De premie is straks voor iedereen gelijk en je betaalt als werkgever geen hogere premie meer voor oudere werknemers.

  • Er komt meer ruimte om fiscaal voordelig pensioen op te bouwen.

  • Voor werknemers wordt de pensioenbijdrage van hun werkgever inzichtelijker gemaakt.

Als werkgever lijkt de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel misschien veel werk. Dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Ben je aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds? Dan wordt dit soms per sector geregeld. Als je na 1 juli 2023 voor het eerst een pensioenregeling afsluit voor een medewerker, dan wordt de nieuwe pensioenwet automatisch toegepast.

Het is dus belangrijk om inzicht te hebben in je financiën en je persoonlijke financiële toekomst. Dat geeft rust. Jouw pensioenadviseur in de buurt staat graag voor je klaar om je te helpen bij vragen of ondersteuning over de nieuwe pensioenwet. Onze oplossingen helpen je vooruit.