Ga terug

23 augustus 2019

Nieuws

Waalwijk ontvangt € 50.000 van het Rijk voor opstellen visie op religieus erfgoed

Deze zomer is bekend geworden dat de gemeente Waalwijk een decentralisatie-uitkering van het Rijk gekregen heeft voor het opstellen van een visie op het religieus erfgoed. Dit geld wordt gebruikt om de visie te optimaliseren. Eind 2019 wordt de toekomstvisie voor religieus erfgoed afgerond.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed stimuleert gemeenten en geloofsgemeenschappen bij het opstellen van een toekomstvisie voor religieus erfgoed door kennisdeling en financiële ondersteuning. De protestantse gemeente Waalwijk (PGM) heeft het initiatief genomen voor het opstellen deze integrale visie en werkt hier samen met de gemeente Waalwijk en de verschillende andere geloofsgemeenschappen aan. Er wordt niet alleen gekeken naar de kerken, maar bijvoorbeeld ook naar de Turkse moskee en de Boeddhistische tempel. Deze integrale aanpak resulteert in een breed gedragen visie, waarin alle geloofsgemeenschappen hun ideeën herkennen.

Gerrit Westerveld van PGW: ‘Het is heel fijn dat de gemeente Waalwijk de handschoen heeft opgepakt. Zij doet dat naar mijn mening vanuit het besef dat er een katalysator nodig is. Men is zich inmiddels bewust van het feit dat het verstandig is om onderling als geloofsgemeenschappen de geestelijke en financiële inzichten te delen om te bekijken hoe we zoveel mogelijk plekken voor inkeer en geloof kunnen behouden of creëren en de noodzakelijk nevenbestemmingen, herbestemmingen en sloop op een realistische wijze onder ogen zien. Anticiperen op nieuwe ontwikkelingen is veel beter dan achter de feiten aanhollen’.

Eric Daandels, wethouder Cultureel Erfgoed: “We zien dat de maatschappij aan verandering onderhevig is, waardoor er behoefte is aan een andere invulling van gebouwen of ruimten. Door inzicht in de toekomst van onze religieuze gebouwen te hebben, kunnen we hier als gemeente op inspelen en leegstand proberen te voorkomen. Wij zijn dan ook erg blij met de bijdrage van het Rijk”.

Aanleiding

In de laatste jaren is het bezoekersaantal in veel kerken in Nederland sterk terug gelopen. Hierdoor is er minder geld beschikbaar voor onderhoud. Op langere termijn kan dit betekenen dat een gebouw moet worden gesloten. Om dit te voorkomen wordt al langere tijd ingezet op het herbestemmen van kerken tot openbare gelegenheden of woningen. Dit is vaak lastig omdat een kerk of ander religieus gebouw voor veel mensen een belangrijke betekenis heeft. Verandering van bestemming kan leiden tot emotionele discussies tussen gebruikers, eigenaren, omwonenden en deskundigen. Toch moeten er keuzes voor de toekomst gemaakt worden.

Gerelateerd