Ga terug

4 juni 2019

Voorontwerp Bestemmingsplan bedrijventerrein Heesch-West in procedure

Op vrijdag 7 juni 2019 presenteren de colleges van B&W van Bernheze, ‘s-Hertogenbosch en Oss het Voorontwerp Bestemmingsplan Bedrijventerrein Heesch-West. Deze perspresentatie is in het gemeentehuis van Bernheze aan De Misse in Heesch en begint om 10.00 uur. Uw redactie is van harte welkom bij deze presentatie. Inloopbijeenkomst op 19 juni Maandag 3 juni 2019 namen de drie colleges de beslissing om het Voortontwerp Bestemmingsplan Bedrijventerrein Heesch-West  in procedure te brengen. Vanaf dinsdag 11 juni  2019 is het Voorontwerp Bestemmingsplan bedrijventerrein Heesch-West openbaar en voor iedereen te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. De plannen liggen 9 weken ter inzage voor reacties. Op woensdag 19 juni is er van 18.00 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst over het plan in het Gezondheidscentrum aan de Cereslaan in Heesch (voormalig Rabobank kantoor). Logistiek, bouw en circulaire economie Bedrijventerrein Heesch West biedt vestigingsmogelijkheden voor zeer grootschalige logistiek en bedrijvigheid in de sectoren bouw en circulaire economie. Ondernemers vinden op Heesch-West een eigentijds en duurzaam bedrijventerrein dat op andere plekken in de regio en in het land steeds schaarser Heesch West wordt. Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss hebben de ambitie om straks het meest duurzame circulaire bedrijventerrein van Brabant te zijn: aardgasvrij, duurzame energieproductie met zonnepanelen en windenmolens en aandacht voor klimaatadaptatie, ecologie, mobiliteit en duurzaam materiaalgebruik.

Gerelateerd