Ga terug

2 april 2019

VOLOP Waalwijk buigt leegstand om naar kansen

Het is niemand ontgaan dat Waalwijk kampt met leegstand. Een ergernis voor de bezoeker en onwenselijk voor de plaatselijke ondernemers. Geënt op het voorbeeld uit Den Bosch gaat de gemeente Waalwijk in samenwerking met Centrummanagement het project VOLOP Waalwijk starten.

Het doel is zoveel mogelijk lokale en kleinschalige initiatieven tijdelijk te plaatsen in leegstaande winkelpanden. Het gaat daarbij voornamelijk om start ups, kunstenaars en maatschappelijke ondernemingen. Op deze manier wordt leegstand als instrument ingezet om de stad meer persoonlijke kleur te geven wat zorgt voor aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de stad. Leegstand, en daarbij de toekomstbestendigheid van steden, is een actueel thema. De kranten staan er vol van en er verschijnen steeds meer onderzoeken, waaruit blijkt dat de stad een andere en bredere functie krijgt. In plaats van enkel winkelen wordt de stad meer een ontmoetingsplek waarbij beleving een grote rol speelt.

VOLOP Den Bosch heeft de afgelopen jaren vele initiateven geplaats in Den Bosch waarbij nauw wordt samengewerkt met o.a. makelaars, pandeigenaren en ondernemers. Volgens projectleider Maruja Gutierrez creëert deze aanpak voordelen voor alle betrokken partijen. Panden verloederen niet, unieke initiatieven krijgen de kans zich door te ontwikkelen en daar krijgen we een bruisendere stad voor terug. De VOLOP initiatieven laten vaak een combinatie zien van startende ondernemers en kunstzinnige - en maatschappelijke activiteiten. Juist dat laatste zorgt voor een verrassend effect. “Het zijn geen traditionele winkelconcepten, maar er wordt ingespeeld op beleving. Er worden ambachten teruggebracht in het straatbeeld, bezoekers worden op een laagdrempelige manier in contact  met kunst gebracht en ontmoeten staat vaak centraal”.

In samenwerking met de gemeente Waalwijk en Centrummanagement wordt nu VOLOP Waalwijk opgezet door projectleider Marlène Drouen, waarbij zij gedurende het eerste jaar begeleiding krijgt van VOLOP Den Bosch. Er worden samenwerkingen opgezet met pandeigenaren, makelaars, ondernemers en er wordt op zoek gegaan naar de juiste initiatieven voor Waalwijk. Binnenkort wordt de Facebookpagina gelanceerd.  De Creatieve Wandeling in Waalwijk vindt plaats op donderdag 18 april; een bijeenkomst waar iedereen welkom is om samen de leegstand te bekijken, ideeën op te halen en een begin te maken met het verbinden van initiatieven aan pandeigenaren en makelaars.

De Creatieve Wandeling op donderdag 18 april start (15.00 uur) en eindigt (uiterlijk 18.00 uur) bij Eetcafé City, Zaal City, ingang aan de achterkant van Markt 5, Waalwijk. Voor koffie wordt gezorgd.

Aanmelden kan via marlene@welkominwaalwijk.nl

De provincie Noord Brabant ondersteunt de samenwerking door de inbreng van kennis en het verbinden van verschillende partijen. Het streven is om in de komende 2,5 jaar de aanpak van VOLOP uit te rollen naar 4 middelgrote Brabantse steden. Wethouder John van den Hoven, verantwoordelijk voor het centrum van Waalwijk, is blij met deze kans: “We grijpen deze kans graag aan in Waalwijk om de leegstand tegen te gaan en het centrum een boost te geven.”

Gerelateerd