Ga terug

13 november 2019

Financieel & Juridisch

Voetbal op Sportpark Eindhoven-Noord blijft, maar niet onder de vlag van Wodan

Een externe adviesgroep heeft op verzoek van gemeente Eindhoven de situatie van voetbalclub Wodan onderzocht. Sinds de start van Wodan in 2011 kampt de club met ups en downs. De conclusie van de adviesgroep luidt**: “In de bijlage treft u onze financiële analyse en conclusies aan betreffende Wodan. Op basis daarvan kan naar onze mening maar één conclusie worden getrokken en dat is dat Wodan technisch failliet is. Een tweede conclusie is dat Wodan, kijkende naar de meerjarenbegroting, ook niet meer de mogelijkheid heeft om binnen een periode van 3 jaar op eigen kracht te herstellen.”** Gemeente Eindhoven heeft kennisgenomen van het rapport en betreurt de ontstane situatie. Als gemeente hoop je dat geen enkele sporter of vrijwilliger ooit in een situatie als deze terechtkomt. We moeten echter constateren dat pogingen van verschillende partijen in de afgelopen jaren anno 2019 helaas niet tot een vitale club hebben geleid. De gemeente volgt mede daarom het advies van de adviesgroep op en kiest daarbij voor een zogenaamde ‘zachte landing’. Onder de voorwaarde dat de club daaraan meewerkt, kunnen de spelers van Wodan dit seizoen ‘uitvoetballen’. Ook voor de belangen van de spelers en vrijwilligers van Wodan vinden we het belangrijk dat voetbal op Sportpark Eindhoven-Noord (SEN) behouden blijft. Het advies laat zien dat Nieuw Woensel eventueel bereid is naar SEN te verhuizen. Deze optie wordt verder uitgewerkt. Met deze beslissing ontstaat er duidelijkheid, een gezonde voedingsbodem voor voetbal op SEN én worden tevens andere knelpunten voor voetbal in Eindhoven-Noord opgelost. Unitas en Nieuw Woensel, twee vitale en groeiende verenigingen, hebben nu onvoldoende ruimte om te kunnen groeien op Sportpark 't Bokt. Met een eventuele verhuizing van Nieuw Woensel geeft de gemeente invulling aan de wens van de gemeenteraad om het voetbalaanbod stedelijk te optimaliseren. Wat gaat er gebeuren? Nieuw Woensel heeft aangegeven onder voorwaarden een verhuizing te overwegen. Wodan kan dit voetbalseizoen afmaken, indien wordt meegewerkt aan strikte voorwaarden. De gemeente heeft grote waardering voor de vrijwilligers bij zowel Wodan als Nieuw Woensel en wil hen goed meenemen en ondersteunen in de nieuwe situatie. Daarom wordt er een begeleidingscommissie ingesteld. Die gaat samen met de vrijwilligers van beide clubs zo snel mogelijk aan de slag met de organisatorische voorbereiding, om ervoor te zorgen dat er volgend seizoen (2020-2021) gevoetbald wordt op SEN. De commissie zal ook kijken hoe de huidige leden en vrijwilligers van Wodan op SEN of bij een andere voetbalclub een plekje kunnen krijgen. Naast de begeleiding van vrijwilligers, de ‘zachte landing’ van Wodan en het traject rondom de eventuele verhuizing van Nieuw Woensel is er ook begeleiding voor de beheersmatige en financiële aspecten van een grootschalige accommodatie. Daardoor is een vereniging beter in staat om vitaal te worden en te blijven. Mocht Wodan niet aan de voorwaarden voor 1 januari 2020 voldoen, dan zal de gemeente een incassotraject starten en de veldhuur opzeggen. De gemeenteraad is gevraagd om een zienswijze op deze besluiten. Externe adviesgroep De adviesgroep bestond uit mensen van de KNVB, PSV en amateurvoetbal Eindhoven. De onderzoeksvraag van de gemeente Eindhoven luidde: in hoeverre is het mogelijk om vanuit de huidige situatie Wodan te laten ontwikkelen tot vitale vereniging en op welke manier het ‘stadsbreed’ bekijken van voetbal in deze kan bijdragen aan een mogelijke oplossing? De adviesgroep heeft op basis van analyses en gesprekken met meerdere voetbalverenigingen vervolgens een aantal scenario’s onder de loep genomen. Een verhuizing van Nieuw Woensel naar Sportpark Eindhoven-Noord heeft de voorkeur. Nieuw Woensel is ambitieus en wil doorgroeien naar meer leden (met name vrouwenvoetbal).

Gerelateerd