Ga terug

8 mei 2019

Ondernemer in beeld

Vion gaat geuroverlast onderzoeken en aanpakken

In opdracht van het college van Burgemeester en Wethouders gaat Vion onderzoek doen naar de verdere bestrijding van geuroverlast door het bedrijf. Gekeken wordt onder andere of de best beschikbare technieken om geuroverlast terug te dringen, de in Boxtel ervaren overlast beperken. Ook gaat Vion kijken of er in aanscherping van interne procedures nog winst is te behalen op dit vlak. Dit is de uitkomst van overleg tussen de gemeente en Vion, naar aanleiding van de vergunningaanvraag van Vion voor een uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten in Boxtel. Die uitbreiding roept vragen op in de samenleving. De geuroverlast die veel mensen in Boxtel nu al zeggen te ervaren is de belangrijkste bron van zorg van veel inwoners, blijkt uit diverse publicaties zowel in kranten als op social media. Insteek van het onderzoek zou wat betreft de gemeente moeten zijn dat Boxtel Vion niet meer ruikt. Het onderzoek moet uitwijzen in hoeverre dat met technische maatregelen en verbeterde interne procedures haalbaar is. Vion heeft toegezegd dit onderzoek te gaan doen en de uitkomsten toe te passen. Verkeer Tijdens het overleg met Vion zijn ook andere punten besproken, zoals de extra verkeersbewegingen die de komst van 600 extra werknemers oplevert en de parkeersituatie, ook van de vrachtwagens. Daarnaast waren dierenwelzijn en arbeidsmigranten onderwerp van gesprek. Het extra verkeer is met name rond 6.00 uur in de ochtend en 14.00 uur in de middag als de ploegen wisselen. Ze vallen daarmee buiten de spitstijden. Het vrachtwagenverkeer dat nu nog circuleert op het industrieterrein wordt in de nieuwe situatie volgens Vion beduidend minder. Ook dierenwelzijn en arbeidsmigranten zijn onderwerpen die Vion hoog op de agenda heeft. Het bedrijf komt ook hierover de komende periode met voorstellen. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een sociaal convenant tussen Vion en de gemeente over onder andere arbeidsparticipatie, taalachterstand, arbeidsmigranten en schuldenproblematiek. Tevreden Het college is tevreden met de uitkomsten van het gesprek met de CEO en het management van Vion. “Vion onderschrijft haar verantwoordelijkheid op alle genoemde punten. Maar Vion heeft ook aangegeven er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. In een aantal gevallen lijken niet direct maatregelen nodig, maar is de dialoog met inwoners van belang. Vion heeft toegezegd de komende tijd extra te gaan inzetten op communicatie met de omgeving. Uiteraard om misverstanden de wereld uit te helpen, maar ook om de dialoog met de omgeving en met onze gemeenteraad serieus aan te gaan. Vion is dan het eerste Boxtelse bedrijf dat de omgevingsdialoog gaat invoeren. Dit is ook onderdeel van de nieuwe Omgevingswet, die in 2021 van kracht wordt.” Los van dit traject gaat de gemeente de vergunningsaanvraag voor de nieuwbouw van Vion beoordelen. Die procedure gaat binnenkort van start. Naar verwachting ligt het ontwerp-besluit vanaf 17 mei ter inzage.

Gerelateerd