27 juli 2022

mobiliteitZeeland

Vijf nieuwe pilotprojecten brengen slim reizen in de praktijk

Binnen de Living Lab Slimme Mobiliteit gaan vijf nieuwe pilotprojecten van start. Met 400.000 euro steun van de Provincie Zeeland brengen de pilots nieuwe vormen van vervoer en mobiliteit in de praktijk. Het gaat onder andere om een carpoolapp in Tholen en Walcheren en de inzet van dienstauto’s van de gemeente Vlissingen en Schouwen-Duiveland als deelauto voor inwoners.

Living Lab Slimme Mobiliteit
Vanaf 2025 verandert het openbaar vervoer in Zeeland. In de aanloop daar naartoe worden binnen het Living Lab Slimme Mobiliteit innovaties uitgetest die gericht zijn op schoon, slim en snel vervoer. De geselecteerde projecten zijn beoordeeld door vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gemeente Vlissingen en Provincie Zeeland.

Gedeputeerde Harry van der Maas: “We willen naar een compleet vervoersaanbod waarbij je gemakkelijk kunt plannen, boeken en betalen. Daarom investeren we in slimme apps en nieuwe vormen van mobiliteit, die passen bij de huidige tijd en bij Zeeland.”

Slimme apps
Twee projecten die geld ontvangen, zijn gericht op het koppelen van Zeeland aan de zogeheten Mobility as a Service apps. Deze apps zijn landelijk in ontwikkeling en maken het plannen, boeken en betalen van reizen met allerlei vervoersmiddelen een stuk gemakkelijker.

Carpoolen
Nabogo, een Deense carpoolapp, mag twee jaar lang een pilot draaien op Walcheren en Tholen. Nabogo wordt in dunbevolkte gebieden in Denemarken succesvol ingezet als aanvulling op het reguliere ov. Inwoners kunnen via Nabogo gemakkelijk een carpoolrit boeken. Nabogo is ook al actief in West-Brabant.

Autonoom personenvervoer
Nieuw onderzoek brengt om de mogelijkheden van autonoom personenvervoer in kaart. Helemaal nieuw is deze vervoersvorm niet in Zeeland: in de haven van North Sea Port kun je zelfrijdende trucks tegenkomen; in de binnenhaven van Vlissingen vaart een pont die leert om onbemand te varen. Is dit het vervoer van de toekomst? Mogelijk kunnen autonome oplossingen de mobiliteit van de Zeeuwen flink vergroten.

Deelauto’s
Bureau Advier gaat onderzoek doen naar de inzet van deelauto’s: hoe kan het aantal deelauto’s groeien in een dunbevolkt gebied als Zeeland? Ook de gemeenten Vlissingen en Schouwen-Duiveland doen mee met het onderzoek. Deze gemeenten zien mogelijkheden om de eigen dienstauto’s in te zetten als deelauto voor inwoners en bezoekers. Overdag worden deze auto’s gebruikt door verschillende overheidsdiensten; daarbuiten staan ze op dit moment stil. Dat biedt wellicht mogelijkheden om het gebruik te verruimen.

De overstap
In Zeeland gaan we de komende jaren aan de slag om vervoer anders en vooral beter te organiseren. Dat hebben Zeeuwse gemeenten en de Provincie Zeeland begin dit jaar afgesproken door het vaststellen van de Regionale Mobiliteitsstrategie. Vernieuwende technologische systemen worden gecombineerd met klassieke vormen van vervoer (bus, trein, boot). De reiziger staat daarbij centraal. De grootste verbeteringen zijn vanaf 2025 merkbaar voor de reiziger; de komende jaren wordt via pilots ervaring opgedaan met nieuwe vormen van mobiliteit. Kijk voor meer informatie op Opgave Slimme Mobiliteit | Provincie Zeeland

Wind in de zeilen
Het Rijk, de Provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en verschillende andere partijen in Zeeland werken gezamenlijk aan de uitvoering van het pakket ‘Wind in de zeilen’. Het pakket dient als compensatie voor het niet doorgaan van de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen. Dit pakket bevat diverse maatregelen om stevig te investeren in Zeeland, op zowel economisch als sociaal gebied. Slimme mobiliteit is een onderdeel van dit pakket.