Ga terug

14 maart 2018

Vijf gemeenten spreken intentie uit om samen te werken aan de snelfietsroute ’s-Hertogenbosch – Eindhoven

Op woensdag 14 maart jl. hebben de gemeentes Best, Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch, Vught en Boxtel een intentieovereenkomst ondertekend voor de snelfietsroute ’s-Hertogenbosch-Eindhoven. Met deze intentieovereenkomst spreken de gemeenten zich uit voor de realisatie van de snelfietsroute ’s-Hertogenbosch – Eindhoven. Het is de start van het verder uitwerken van het voorkeurstracé. Voorkeurstracé Vanaf station ’s-Hertogenbosch loopt het voorkeurstracé langs de westzijde van Fort Isabella richting Vught. Door Vught loopt de route parallel aan het spoor. Vanaf de zuidkant van Vught zal de route parallel aan de A2 gaan lopen. Door Boxtel wordt de Noord-Zuid-as gevolgd om vervolgens bij Ooijendonk weer parallel aan de A2 te lopen. In Best zal de route de Eindhovenseweg volgen om vervolgens ter hoogte van Acht via de Oude Bosschebaan bij station Eindhoven uit te komen. **Proces ** In 2014 hebben de gemeentes en de Provincie Noord-Brabant binnen het programma ‘Fiets in de Versnelling’ een analyse uitgevoerd naar de meest kansrijke snelfietsroutes in de provincie. De snelfietsroute ’s-Hertogenbosch – Eindhoven behoort tot een van deze kansrijke snelfietsroutes. In 2015 - 2016 hebben de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Vught, Boxtel, Best en Eindhoven samen met de provincie gekeken naar de mogelijke routes voor deze snelfietsroute. Dit heeft geleid tot een drietal varianten. Deze varianten zijn afgelopen jaar nader uitgewerkt. In verschillende werkstappen is respectievelijk een stakeholderanalyse gemaakt, is de omgeving geconsulteerd middels inloopbijeenkomsten en is met behulp van de kennis van diverse lokale experts een risicoanalyse per deeltracé opgesteld. Op basis van de verzamelde informatie is de keuze voor het voorkeurstracé gemaakt. Beide onderzoeken zijn financieel mogelijk gemaakt door AgriFood Capital en de provincie Noord-Brabant middels het Regionaal Uitvoeringsprogramma Bestuursovereenkomst Voor de realisatie van de snelfietsroute willen de deelnemende gemeenten uiteindelijk een bestuursovereenkomst afsluiten met de provincie Noord-Brabant. Een bestuursovereenkomst is een verplichting voor het verkrijgen van subsidie vanuit het provinciale programma ‘Fiets in de Versnelling’. De ontwikkeling van de snelfietsroute ’s-Hertogenbosch – Eindhoven is echter nog niet in de fase dat een bestuursovereenkomst gesloten kan worden. Daarom is er gekozen om een tussenstap te maken richting de bestuursovereenkomst door het ondertekenen van de intentieovereenkomst. Foto-onderschrift: v.l.n.r. wethouder Van de Loo (gemeente Best), wethouder Hoskam (gemeente ’s-Hertogenbosch), wethouder Van Wanrooij (gemeente Boxtel), wethouder Visscher (gemeente Eindhoven) en wethouder Potters (gemeente Vught). Op woensdag 14 maart jl. hebben de gemeentes Best, Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch, Vught en Boxtel een intentieovereenkomst ondertekend voor de snelfietsroute ’s-Hertogenbosch-Eindhoven. Met deze intentieovereenkomst spreken de gemeenten zich uit voor de realisatie van de snelfietsroute ’s-Hertogenbosch – Eindhoven. Het is de start van het verder uitwerken van het voorkeurstracé. Voorkeurstracé Vanaf station ’s-Hertogenbosch loopt het voorkeurstracé langs de westzijde van Fort Isabella richting Vught. Door Vught loopt de route parallel aan het spoor. Vanaf de zuidkant van Vught zal de route parallel aan de A2 gaan lopen. Door Boxtel wordt de Noord-Zuid-as gevolgd om vervolgens bij Ooijendonk weer parallel aan de A2 te lopen. In Best zal de route de Eindhovenseweg volgen om vervolgens ter hoogte van Acht via de Oude Bosschebaan bij station Eindhoven uit te komen. **Proces ** In 2014 hebben de gemeentes en de Provincie Noord-Brabant binnen het programma ‘Fiets in de Versnelling’ een analyse uitgevoerd naar de meest kansrijke snelfietsroutes in de provincie. De snelfietsroute ’s-Hertogenbosch – Eindhoven behoort tot een van deze kansrijke snelfietsroutes. In 2015 - 2016 hebben de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Vught, Boxtel, Best en Eindhoven samen met de provincie gekeken naar de mogelijke routes voor deze snelfietsroute. Dit heeft geleid tot een drietal varianten. Deze varianten zijn afgelopen jaar nader uitgewerkt. In verschillende werkstappen is respectievelijk een stakeholderanalyse gemaakt, is de omgeving geconsulteerd middels inloopbijeenkomsten en is met behulp van de kennis van diverse lokale experts een risicoanalyse per deeltracé opgesteld. Op basis van de verzamelde informatie is de keuze voor het voorkeurstracé gemaakt. Beide onderzoeken zijn financieel mogelijk gemaakt door AgriFood Capital en de provincie Noord-Brabant middels het Regionaal Uitvoeringsprogramma Bestuursovereenkomst Voor de realisatie van de snelfietsroute willen de deelnemende gemeenten uiteindelijk een bestuursovereenkomst afsluiten met de provincie Noord-Brabant. Een bestuursovereenkomst is een verplichting voor het verkrijgen van subsidie vanuit het provinciale programma ‘Fiets in de Versnelling’. De ontwikkeling van de snelfietsroute ’s-Hertogenbosch – Eindhoven is echter nog niet in de fase dat een bestuursovereenkomst gesloten kan worden. Daarom is er gekozen om een tussenstap te maken richting de bestuursovereenkomst door het ondertekenen van de intentieovereenkomst. Foto-onderschrift: v.l.n.r. wethouder Van de Loo (gemeente Best), wethouder Hoskam (gemeente ’s-Hertogenbosch), wethouder Van Wanrooij (gemeente Boxtel), wethouder Visscher (gemeente Eindhoven) en wethouder Potters (gemeente Vught).

Gerelateerd