26 juli 2021

Leisure & Cultuur

Vervallen botenloods Fort Sabina wordt veelzijdig gebouw met cultuurhistorische waarde

Vervallen botenloods Fort Sabina wordt veelzijdig gebouw met cultuurhistorische waarde

Nu staat hij staat er nog vervallen bij, maar over pakweg twee jaar moet de voormalige botenloods bij Fort Sabina in Heijningen zijn omgetoverd in een multifunctioneel gebouw. Mét behoud van de cultuurhistorische waarde. Een deel wordt bedrijfsruimte en een deel is straks bestemd voor publiek dat er een stuk van de roemruchte geschiedenis van het fort kan beleven. Gemeente Moerdijk, Provincie Noord-Brabant, stichting Fort Sabina en Staatsbosbeheer werken samen bij de ontwikkeling en financiering van het bouwproject.

De botenloods werd eind 19e eeuw gebouwd en speelde als onderdeel van Fort Sabina, midden in de Zuiderwaterlinie, een belangrijke rol in de verdediging van Nederland tegen aanvallen met name over zee. Afgelopen jaren werkte een groep studenten verenigd in Gruts (een programma van de provincie Noord-Brabant waarin jongeren creatieve oplossingen bedenken voor erfgoedvraagstukken) samen met gemeente, provincie en stichting aan een nieuwe bestemming voor het in verval geraakte gebouw. Uitgangspunten: het moet passen in de plannen om Fort Sabina in stand te houden en duurzaam te ontwikkelen. Met herstel en behoud van de erfgoedwaarden van de botenloods, maar ook met oog voor de natuur in de omgeving. De botenloods ligt namelijk op kwetsbaar natuurgebied: de St. Anthoniegorzen. Staatsbosbeheer heeft daarom meegedacht bij het ontwikkelen van de plannen.

Het historische verhaal van de torpedisten en pontonniers
Het resultaat is straks een gebouw waarvan een gedeelte verhuurd wordt als kantoorruimte aan een of meerdere bedrijven. Het ander deel wordt een binnentuin, toegankelijk voor publiek, dat daar het historische verhaal van de torpedisten en pontonniers kan beleven. Deze technisch specialisten speelden een belangrijke rol bij de verdediging van de Stelling van Willemstad. Op het dak van het gebouw komen zonnepanelen, zodat het zelfvoorzienend wordt qua energie.
De provincie Noord-Brabant stelt € 350.000 beschikbaar voor de bouwwerkzaamheden. De gemeente Moerdijk draagt € 535.000 bij in de vorm van een annuïtaire lening aan de stichting Botenloods Sabina.

“Met respect voor omgeving en erfgoed”
“Samen knappen we dit cultuurhistorisch icoon op met respect voor de omgeving en het erfgoed”, vertelt wethouder Danny Dingemans. “Zo zorgen we ervoor dat niet alleen de botenloods, maar het hele fort voor de komende generaties bewaard blijft. Met straks een gerenoveerde botenloods is ook het hele verhaal van Fort Sabina weer compleet.”

“Cruciaal onderdeel bebouwing bij Fort Sabina”
“De botenloods is een cruciaal onderdeel van het geheel van bebouwing bij Fort Sabina”, legt gedeputeerde Stijn Smeulders (gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant) uit. “We hebben dan ook grote waardering voor het initiatief van de gemeente Moerdijk, de stichting Fort Sabina en Staatsbosbeheer om de herbestemming van de loods mogelijk te maken. Hierdoor kan het unieke verhaal van de botenloods als onderdeel van de Stelling van Willemstad en de Zuiderwaterlinie blijvend verteld worden.”

Foto's: Gert van der Ros