9 november 2021

VastgoedNieuws

Versnelde huisvesting vluchtelingen; ook in Boekel

Het is crisis in de opvang en huisvesting van asielzoekers en vluchtelingen. De opvanglocaties kunnen de toestroom niet aan. Er wordt alles aan gedaan om oplossingen te vinden om de mensen op een humane wijze op te vangen.

Versneld huisvesten

Naast de vraag om locaties voor noodopvang worden de gemeenten aangesproken op het versneld huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Daarmee ontstaat weer ruimte in de azc’s voor asielzoekers.

Taakstelling

De gemeente krijgt vanuit het rijk per half jaar een taakstelling opgelegd om vluchtelingen met een verblijfsvergunning te huisvesten. Deze taakstelling wordt uitgevoerd in samenspraak met Peelrand Wonen, Vluchtelingenwerk Boekel, Meierijstad en het centraal orgaan opvang asielzoeker COA. De taakstelling 2021 voor Boekel is vanwege een inhaalslag bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst verdubbeld tot 16 personen. Met een achterstand vanuit eerdere jaren was de opdracht voor dit jaar 22 personen te huisvesten. Medio november zijn hiervan al 20 personen gehuisvest. De taakstelling eerste helft 2022 bedraagt 7 personen.

Tussenoplossing

Om de gehele taakstelling 2021 en al een deel van 2022 te halen heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om tijdelijk twee appartementen boven de winkels aan het Agathaplein in te zetten als tussenoplossing. De gemeente heeft deze appartementen in eigendom vanwege de herontwikkeling van de Zuidwand. Hierdoor kunnen een aantal mensen al eerder naar Boekel verhuizen. Ze gaan tijdelijk in een appartement wonen in afwachting van reguliere huisvesting door Peelrand Wonen.

Zo draagt de gemeente Boekel bij aan het verminderen van de noodsituatie in de opvang van vluchtelingen. Door dit samen met andere gemeenten te doen wordt voorkomen dat asielzoekers op noodlocaties moeten worden opgevangen.

Extra vrijwilligers gezocht

Om deze taak uit te voeren trekt de gemeente samen op met Peelrand Wonen, Vluchtelingenwerk Boekel, Meierijstad en de COA. Met name de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Boekel geven dagelijks invulling aan ons motto: Gastvrij en Actief. Zij staan de nieuwe gezinnen bij in raad en daad op vele gebieden. Dat is niet altijd eenvoudig; wel heel erg helpend voor onze nieuwe inwoners. Die hier een nieuwe start van hun toekomst maken.

Vluchtelingenwerk Boekel zoekt versterking door vrijwilligers. Als gezinsbegeleider of maatje om de weg te vinden in onze gemeenschap. Wil je weten hoe je hieraan kunt bijdragen, neem dan contact op met coördinator Bram van Helvoort, via vluchtelingenwerkboekel@gmail.com of 06 51312874.