4 april 2022

Innovatie & Duurzaamheid

Versnel verduurzaming gebouwen met gericht beleid

De klimaatcrisis en de huidige energiecrisis - met verdubbelde energieprijzen - maken het urgenter dan ooit dat we de gebouwde omgeving snel(ler) verduurzamen en meer energie besparen. Kom daarom met slim beleid dat aansluit bij de verschillende typen bedrijven en dat ondernemers helpt snel stappen te zetten in de praktijk.’ Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer in de aanloop naar het debat over verduurzaming van gebouwen op 6 april as. (/brieven-en-commentaren/verduurzaming-gebouwde-omgeving-brief-vc-binnenlandse-zaken-tweede-kamer) De ondernemingsorganisaties doen daarin voorstellen om de uitvoering van alle plannen te versnellen.

Uitvoeringsproblemen

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland loopt de verduurzaming van de gebouwde omgeving aan tegen uitvoeringsproblemen. Het wreekt zich onder meer dat de wijkaanpak voor het gebiedsgericht verduurzamen van woningen en bedrijfspanden zeer traag loopt, en kleine bedrijven daar niet automatisch in worden meegenomen. Ook zijn veel van de regionale en lokale plannen nog niet concreet genoeg, bijvoorbeeld waar het gaat om warmte en de nodige uitbreiding van elektriciteitsnetten. Verder is er nog geen aanpak voor bedrijfsgebouwen en zijn er grote tekorten aan vakmensen.

Flinke schep bovenop

Er moet een flinke schep bovenop op om de transitie te versnellen, aldus de ondernemingsorganisaties. Zij bepleiten onder meer dat ook bedrijfspanden die qua energiegebruik en dergelijke lijken op woningen, voor alle technieken gebruik kunnen maken van de bestaande regeling voor het verduurzamen van gebouwen. Ook is volgens de ondernemersorganisaties gericht beleid nodig dat aansluit bij de verschillende doelgroepen in het bedrijfsleven. Want een middelgroot kantoorpand is immers iets anders dan een kleine bakkerij. Zij stellen voor om kleine bedrijven met een vergelijkbaar energieverbruik als huishoudens standaard te laten meedoen met de regelingen voor huiseigenaren, zoals het nationaal isolatieprogramma.

Financiering

Bedrijven met een relatief laag energieverbruik zoals ambachten of de maakindustrie kunnen met gestandaardiseerde pakketten in afstemming met brancheorganisaties worden ondersteund in de stappen die zij kunnen zetten om versneld te verduurzamen. Bedrijven met een groter energieverbruik hebben vaak moeite met de financiering van verplichte energiebesparingsmaatregelen. Die zijn geholpen met borgstellingen (BMKB-Groen) en initiatieven als Bespaargarant, waarmee zij balansneutraal kunnen financieren.

Achtergronden

VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen erop dat de CO2-reductiedoelen voor de gebouwde omgeving (kantoren, woningen, bedrijfspanden, etc.) in het Coalitieakkoord flink zijn opgehoogd: van iets meer dan 3,4 Megaton naar 10 Megaton CO2. Bovenop de nationale plannen heeft de Europese Commissie ook een pakket voorstellen gedaan om gebouwen te verduurzamen. Zo komt er een emissiehandelssysteem en moet de 30 procent slechtst presenterende gebouwen in 2030 zijn gerenoveerd.

www.vno-ncw.nl