Ga terug

9 oktober 2019

Vernieuwen en verrassen als Cultuurstad

Cultuur brengt zoveel. Het is een bron van vernieuwing en zet aan tot maken, beleven en denken. Het brengt mensen samen, en het verbetert de aantrekkelijkheid van onze stad. Het is een bron van vernieuwing. Cultuur is van waarde voor iedereen. Allemaal redenen om ons steeds in te zetten voor een rijk cultureel aanbod. Wethouder Mike van der Geld: “We willen onze plek van Cultuurstad van het Zuiden versterken. Dit betekent dat we moeten blijven vernieuwen en verrassen. Hiermee houden we ’s-Hertogenbosch ook in de toekomst levendig voor inwoners, bezoekers, bedrijven en organisaties.”

Herijking van beleid

We willen een aantrekkelijk en vernieuwend cultureel klimaat. Ons cultuurbeleid is van 2009. Dat sluit niet meer voldoende aan bij de ontwikkelingen en ambitie van nu. Daarom is herijking van het beleid nodig. Deze Cultuurnota richt zich op een nieuwe periode.

Ons aanbod kenmerkt zich door een veelzijdig en kwalitatief hoog aanbod. Dat willen we behouden, maar met het oog op de toekomst leggen we nu accenten. Daarmee zetten we in op kansen voor versterking en verbetering. Dat doen we door het aanbod te vernieuwen. We willen ook  meer verschillende mensen bij cultuur betrekken en ons profiel versterken.

Deze aanpak is leidend bij de subsidiëring aan alle organisaties. Of het nu meerjarige, eenjarige zijn of subsidies aan projecten zijn. De fondsen die we nu al hebben om cultuur te ondersteunen, blijven.

Conceptvoorstel Cultuurnota

Het college heeft ingestemd met het conceptvoorstel van de Cultuurnota. Woensdag 9 oktober is er een informatiebijeenkomst over het voorstel. Dan kunnen inwoners en organisaties reageren op het voorstel. Zie de pagina informatie- en inloopbijeenkomst voor meer informatie en aanmelding.

Gerelateerd