Ga terug

30 augustus 2019

Verbouwing Zidewinde van start

De gemeente Waalwijk is gestart met de verbouwing van Sociaal Cultureel centrum Zidewinde in Sprang-Capelle. Behalve noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden en een nieuw verwarmingssysteem, wordt met de verbouwing ook de komst van de Bibliotheek mogelijk gemaakt. ‘Met de komst van de Bibliotheek zal Zidewinde nog beter in staat zijn haar spilfunctie als WIJ-dienstencentrum te vervullen’, aldus Eric Daandels, Wethouder gemeentelijk vastgoed. ‘Het wordt een eigentijdse ontmoetingsplaats waar inwoners welkom zijn, elkaar kunnen ontmoeten en deel kunnen nemen aan sociale en culturele activiteiten.’

Wij, samen in het WIJ-dienstencentrum

Yvonne Bosch, manager van de Bibliotheken in de gemeente Waalwijk en Loon op Zand: ‘De bibliotheek van de toekomst is meer dan een mooie collectie boeken. Het is een laagdrempelige plek waar iedereen welkom is. Een plek waar werken, lezen, ontspannen en leren samengaan, waar mensen elkaar ontmoeten én samenkomen. Maar ook een plek waar cursussen worden gegeven en een podium wordt geboden om talenten te ontwikkelen. Dit sluit perfect aan bij waar Zidewinde, als WIJ-dienstencentrum, voor staat. Ik kijk dan ook uit naar de verhuizing, maar bovenal naar het samen - met de medewerkers van Bibliotheek Sprang-Capelle, exploitanten van de Zidewinde en (lokale) samenwerkingspartners - invulling geven aan de Bibliotheek van de toekomst. Met de start van de verbouwing komt de toekomst een stukje dichterbij’.

Werkzaamheden tot eind dit jaar

Stichting Zidewinde nam enkele jaren geleden zelf het initiatief om samen met de Bibliotheek krachten te bundelen. De verbouwing kost de gemeente zo’n € 282.000,- en zal tot eind van dit jaar duren. Tijdens de werkzaamheden blijft Zidewinde gewoon geopend voor gasten. Dat vraagt misschien de nodige aanpassingen, maar er wordt geprobeerd de overlast tot een minimum te beperken.

Begin 2020 neemt de Bibliotheek haar intrek in het pand van Zidewinde. Tot aan de verhuizing kunnen bezoekers voor het lenen van boeken en andere materialen terecht op de huidige locatie aan de Heistraat.

Over WIJ-dienstencentra

Zidewinde is één van de vijf WIJ-dienstencentrum die Waalwijk rijk is. Een WIJ-dienstencentrum is het hart van de wijk en een ontmoetingsplek voor zowel kwetsbare als de krachtige inwoners in de wijk. Het biedt ruimte en faciliteiten aan inwoners, vrijwilligersinitiatieven en sociaal ondernemers die een maatschappelijke bijdrage willen leveren. Het dienstenaanbod draagt eraan bij dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen en actief mee kunnen doen in de Waalwijkse samenleving. De overige WIJ-dienstencentra zijn Den Bolder (Waspik), de Zanddonk (Waalwijk), Bloemenoord (Waalwijk), Kansenfabriek (Waalwijk).

Gerelateerd