16 juni 2023

HRMInnovatie & DuurzaamheidFood (agri)blog

Veranderende Markt en HRM: De Jeugdige Werkkracht op de Boscche Markt

De marktindustrie is door de jaren heen aanzienlijk veranderd, met een directe invloed op HRM (Human Resource Management) en de beschikbaarheid van personeel. Om inzicht te krijgen in deze veranderingen, spraken we met Henk Kappen, de eigenaar van een groente- en fruitkraam op de Bossche Markt. Zijn familie staat al decennia ’s lang zo heeft hij zijn vader en daarvoor opa opgevolgd. Henk deelt zijn observaties over de verschuivingen in consumentengedrag en de impact ervan op de arbeidsmarkt, met een focus op de vraag of de jeugd nog wel geïnteresseerd is in werk.

Consumentengedrag en marktveranderingen
Volgens Henk zijn er in de afgelopen decennia opvallende veranderingen opgetreden in het consumentengedrag met betrekking tot groente en fruit. In de jaren 80 aten mensen over het algemeen meer groenten en fruit. Tegenwoordig is er een verschuiving naar ongezondere voedingskeuzes en andere manieren van eten. Henk merkt op dat deze veranderingen in consumentengedrag invloed hebben gehad op de markt.

In de jaren 2000 begon er een prijzenslag in de supermarkten, wat resulteerde in een daling van de kwaliteit. Als gevolg hiervan kwamen consumenten steeds vaker naar de markt voor kwaliteit en persoonlijk contact, in plaats van naar de supermarkt.

Bovendien heeft de veranderende openingstijden van supermarkten, zoals het later opengaan en het open zijn op zondag, geleid tot een ander koopgedrag onder consumenten. En Vroeger namen veel vrouwen een vrije dag in de week om boodschappen te doen op de marktdag. Nu zie je dat jonge mensen vaak uitslapen en de markt links laten liggen, waardoor vooral ouder publiek de markt bezoekt.

De jeugd en hun interesse in werk
Henk constateert dat er een verschuiving is in de interesse van de jeugd om te werken. Volgens Henk willen jongeren wel werken, maar sluit hun beschikbaarheid niet goed aan op de huidige tijden. Daarnaast speelt de invloed van influencers een rol, waarbij jongeren vaak kijken naar de mogelijkheid om snel geld te verdienen via platforms zoals gaming en social media. Henk merkt op dat jongeren mogelijk ook meer financiële ondersteuning krijgen zonder dat ze ervoor hoeven te werken, waardoor de drang om een baan te zoeken afneemt.

HRM-uitdagingen en wet- en regelgeving
De veranderingen in consumentengedrag en de beschikbaarheid van jeugdige werknemers hebben geleid tot uitdagingen op het gebied van HRM op de Bossche Markt. In het verleden waren er minder kinderen door een daling in het geboortecijfer, waardoor er nu minder werknemers beschikbaar zijn. Tegelijkertijd is de vraag naar werknemers toegenomen.

Volgens Henk geven volwassenen de voorkeur aan fulltime werk in plaats van werk op de markt, en werken voor meerdere bazen is minder aantrekkelijk geworden vanwege wet- en regelgeving. Daarnaast merkt hij op dat jongeren soms als lui worden beschouwd en dat ze zich laten beïnvloeden door de mogelijkheden die ze online zien.

De veranderende markt heeft geleid tot verschuivingen in consumentengedrag en HRM op de Bossche Markt. Het consumentengedrag is veranderd, waarbij de vraag naar kwaliteit en persoonlijk contact is toegenomen. Tegelijkertijd is de interesse van de jeugd om te werken afgenomen, mede door de veranderende tijden, invloed van influencers en mogelijke financiële ondersteuning zonder werk. Deze veranderingen hebben HRM-uitdagingen met zich meegebracht, zoals het vinden van voldoende werknemers in een krappe arbeidsmarkt en het omgaan met wet- en regelgeving. Het blijft belangrijk om deze ontwikkelingen te volgen en creatieve oplossingen te vinden om de markt levendig te houden en de arbeidsbehoefte te vervullen.

Wil je de marktkraam van Henk Kappen groente en fruit bezoeken en/of wil je er aankopen doen, weet ze te vinden op de Bossche Markt, iedere zaterdag van 09.00-17.00, op de markt, tegenover de Perry Sport, https://maps.app.goo.gl/AyGUgtxXvxhbpQPe6?g_st=ic