30 september 2022

Veldsink Advies organiseert Veldsessies Verzuim voor mkb

Dinsdag 27 september vond op de Veldsink Campus in Nuenen de eerste van de reeks interactieve Veldsessies Verzuim plaats voor ondernemers in het mkb. Doel? Ondernemers bewust maken van de risico’s en hoge kosten die uitval van personeel met zich meebrengt. Daar kun je je voor verzekeren. En als werkgever ben je verplicht een aantal arbozaken te regelen.

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf ontvingen dinsdag informatie over verzuim, preventie, vitaliteit en regelgeving bij ziekte. Inspirerende sprekers waren Mr. Simone Kaper van Kaper Nooijen Advocaten, gespecialiseerd in arbeidsrecht en Petra Aarts, Directeur Vitaal Loopbaan en voorheen Manager Arbo bij Assist Verzuim. Zij gingen in op de onderwerpen arbeidsrecht & verzuim, vitaliteit & duurzame inzetbaarheid en de verplichtingen rondom Preventief Medisch Onderzoek (PMO).

Aansluitend konden de deelnemers inzichten delen en netwerken met collega’s in het mkb onder het genot van een borrel & bites. Tevens konden ze zelf een kort Preventief Medisch Onderzoek ondergaan. De meeste ondernemers maakten hier enthousiast gebruik van en lieten hun bloeddruk, cholesterol en ogen meten. Dat het thema verzuim leeft bij bedrijven, en zorgen met zich meebrengt, bleek uit de vele vragen en casussen die de ondernemers inbrachten uit de praktijk.

“Een medewerker die zich ziek heeft gemeld, kiest voor een behandeling in het buitenland. Hoe ga ik als werkgever hiermee om? Mag hij reizen?”
Een van de gestelde vragen

Verantwoordelijk
Zieke werknemers kunnen werkgevers veel geld kosten. In Nederland zijn werkgevers verplicht maximaal twee jaar het loon door te betalen. Ook zijn ze verantwoordelijk voor de re-integratie conform de Wet Verbetering Poortwachter. Een langdurig zieke medewerker kost al snel 2,5 keer zijn salaris. In de meeste gevallen is dit 250 tot 400 euro per dag als je hiervoor geen verzekering hebt afgesloten. Toch kennen leidinggevenden de wet- en regelgeving over ziekteverzuim niet of nauwelijks en hebben mkb-bedrijven zich lang niet altijd verzekerd voor het verzuim van de werknemers en nemen deze bedrijven niet altijd de (wettelijk verplichte) arbodienstverlening af.

Met de juiste kennis en expertise in huis adviseert Veldsink Advies haar relaties proactief op het gebied van verzuim en biedt oplossingen, waarmee Veldsink Advies haar relaties ontzorgt en financiële rust biedt.