Ga terug

7 maart 2018

Innovatie & Duurzaamheid

Veldhoven, Provincie en Rijkswaterstaat ondertekenen beheerovereenkomst

**Met het ondertekenen van een beheerovereenkomst op woensdag 7 maart 2018 zetten Gemeente Veldhoven, provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat een stap in de samenwerking om de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Run te verbeteren. De ondertekening vindt om 09.00 uur plaats in het Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch. ** **Stap in de goede richting ** Met het ondertekenen van de beheerovereenkomst worden afspraken gemaakt over de aanleg en het beheer en onderhoud van de nieuwe aansluiting op de Rijksweg A67 van de N69, de Kempenbaan en Zilverbaan. Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant en gemeente Veldhoven zetten hiermee een belangrijke stap in de richting van de uitvoering van Kempenbaan West en de aansluiting op de A67. **Ontwikkeling Kempenbaan West ** Op dit moment is bestemmingsplan Kempenbaan West, waar de aansluiting op de A67 onderdeel van uitmaakt, nog niet onherroepelijk. Ondanks dat, onderzoekt gemeente Veldhoven samen met haar partners de mogelijkheden om de voortgang in het project te houden. Voorop staat dat de partners nog steeds inzetten op de realisatie van de N69, Kempenbaan West en de aansluiting op de A67.

Gerelateerd