Partner

10 november 2023

Innovatie & Duurzaamheid

Veldhoven gaat voor kwalitatieve schaalsprong

De Brainport regio is hard op weg om uit te groeien tot dé economische motor van Nederland. Dit brengt echter ook de nodige groeistuipen met zich mee, variërend van tekorten op de woningmarkt tot de groeiende vraag naar personeel in een (te) krappe arbeidsmarkt. Ook vraagstukken rondom de bereikbaarheid van de regio en hoe de groei in te passen in de energietransitie en de wens om duurzamer te ondernemen vragen het nodige van de lokale bestuurders van de 21 regiogemeenten. Samen hebben zij dan ook de uitdaging om deze zogenaamde ‘schaalsprong’ in goede banen te leiden. Thomas van Broekhoven, wethouder Economische Zaken van de gemeente Veldhoven, platinum partner van WTC/e Brainport Eindhoven, is één van deze bestuurders. Met onder meer ASML binnen de gemeentegrenzen heeft Veldhoven voortdurend te maken met zowel de positieve als negatieve effecten van de sterke economische groei van de Brainport Regio.

De Brainport regio is hard op weg om uit te groeien tot dé economische motor van Nederland. Dit brengt echter ook de nodige groeistuipen met zich mee, variërend van tekorten op de woningmarkt tot de groeiende vraag naar personeel in een (te) krappe arbeidsmarkt. Ook vraagstukken rondom de bereikbaarheid van de regio en hoe de groei in te passen in de energietransitie en de wens om duurzamer te ondernemen vragen het nodige van de lokale bestuurders van de 21 regiogemeenten. Samen hebben zij dan ook de uitdaging om deze zogenaamde ‘schaalsprong’ in goede banen te leiden. Thomas van Broekhoven, wethouder Economische Zaken van de gemeente Veldhoven, platinum partner van WTC/e Brainport Eindhoven, is één van deze bestuurders. Met onder meer ASML binnen de gemeentegrenzen heeft Veldhoven voortdurend te maken met zowel de positieve als negatieve effecten van de sterke economische groei van de Brainport Regio.

Kwaliteit boven kwantiteit
“Dat doen we vanuit de gedachte dat kwaliteit boven kwantiteit moet gaan. We zijn bijvoorbeeld niet zozeer bezig om nog meer bedrijvigheid naar Veldhoven te halen, maar we doen er alles aan om de ondernemers, die binnen onze gemeentegrenzen gehuisvest zijn, zo goed mogelijk te ondersteunen in hun dagelijkse activiteiten. Daarbij houden we rekening met de wensen van ASML, maar ook met de belangen van de MKBbedrijven. En we kijken ook naar hoe we de retail (denk aan de ontwikkelingen rondom het Citycentrum) en de horeca zo optimaal mogelijk kunnen faciliteren. Dat vinden we als gemeente zeer belangrijk. Deze ondernemers vormen immers al heel veel jaren de ruggengraat van onze economie.”

Dat doen we vanuit de gedachte dat kwaliteit boven kwantiteit moet gaan

Balans bewaken
“Natuurlijk zijn we als Veldhoven trots op het feit dat we bedrijven als ASML en Simac binnen de gemeentegrenzen hebben. Het is ook onmiskenbaar dat de Veldhovens gemeenschap daarvan profiteert. Zoals de hele regio een onmiskenbare boost krijgt van de ontwikkeling van de Brainport en in het kielzog daarvan de hele Nederlandse economie”, vervolgt Van Broekhoven. “Maar we moeten onze ogen niet sluiten voor de bijeffecten die deze groei met zich meebrengt. Ik zie het dan ook als een primaire taak van de bestuurders in deze regio om de welvaart en welzijn in balans houden. Dat we een aantrekkelijke regio zijn en blijven waar het niet alleen goed werken, maar ook prettig wonen is. En mijn inziens kunnen we daar als bestuurders het verschil maken door met elkaar plannen te ontwikkelen die goed zijn voor de mensen in de Brainport en kijkend naar mijn eigen portefeuille Veldhoven in het bijzonder.”

Samen in gesprek zijn en blijven
Dat dit geen eenvoudige opgave is, daar is van Broekhoven ook heel duidelijk in. Het is geen kwestie van even wat extra huizen bouwen of wegen aanleggen om de bereikbaarheid te verbeteren. Niet in de laatste plaats door de extra uitdagingen die bijvoorbeeld de co2-reductie en stikstofuitstoot met zich meebrengen. “Ik zal niet ontkennen dat de uitdagingen die de schaalsprong ons biedt niet complex zijn. Tegelijkertijd geloof ik er wel in dat we door een goede samenwerking tussen de Veldhovense politiek en in samenspraak met bewoners, ondernemers, verenigingen, instellingen en instanties lokaal tot oplossingen moeten kunnen komen. Zoals ik op regionaal niveau grote waarde hecht aan de overleggen met de overige 20 gemeenten in de Brainport regio. En natuurlijk niet te vergeten de triple helix die nergens zo krachtig is als in onze regio.”

En natuurlijk niet te vergeten de triple helix die nergens zo krachtig is als in onze regio

Door op allerlei niveaus de samenwerking te zoeken en het gesprek aan te gaan moet de regio tot oplossingen kunnen komen en een krachtige stem kunnen laten horen richting de landelijke en Europese politiek, bijvoorbeeld via het netwerk van WTC/e Brainport. Van Broekhoven: “Dat vind ik een uitstekend voorbeeld van een netwerk waar bedrijfsleven, overheid en onderwijs elkaar weten te vinden. Elk vanuit het eigen werkveld zijn de aangesloten leden bezig om vorm te geven aan de Brainport. Door met elkaar formeel en informeel in overleg te gaan, leer je van elkaar en kom je gezamenlijk verder. Daarnaast is het prettig dat de bijeenkomsten laagdrempelig, onderhoudend en informatief zijn.”

Deze bijdrage is powered by WTC/e Brainport